Medezeggenschap en participatie

  

Medezeggenschapsraad

Het Cartesius heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit twaalf leden. Zes leden uit het personeel, drie ouders en drie leerlingen. Zij komen vrijwel maandelijks bij elkaar. De MR kan voorstellen doen aan de schoolleiding en hun standpunten kenbaar maken over alle zaken die onze school betreffen. 

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via: mr@cartesius.espritscholen.nl

Het medezeggenschapsreglement van de MR vindt u hier.

Ouderraad

Het Cartesius heeft ook een actieve ouderraad.
De ouderraad is bereikbaar via: ouderraad@cartesius.espritscholen.nl

Leerlingparticipatie

Op het Cartesius vinden we het erg belangrijk dat de leerlingen inspraak hebben in wat er gebeurt op school. Er is een leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad (MR) en er is een leerlingenraad. Verder heeft elke klas in de onderbouw klassenvertegenwoordigers die de klas vertegenwoordigen in gesprekken met de mentor en schoolleiding. Een aantal klassenvertegenwoordigers neemt ook plaats in de leerlingenraad. Ook kan je deelnemen aan de jongerenrechtbank, daarin spreken speciaal daarvoor opgeleide leerlingen van onze school zelf recht over strafbare gevallen en conflicten die zich hier hebben voorgedaan. 

De Jongerenrechtbank

Het Cartesius heeft samen met de Stichting Jongerenrechtbanken een speciale rechtbank voor en door leerlingen op onze school geïnstalleerd. Deze Jongerenrechtbank neemt echte zaken in behandeling: overtredingen van leerlingen die kunnen leiden tot schorsing of aangifte. De school checkt na een gebeurtenis altijd eerst bij de politie of er ernstige bezwaren zijn tegen behandeling door de Jongerenrechtbank.

De schoolleiding maakt na overleg met de coördinatoren van de Jongerenrechtbank de keuze of een zaak overgedragen wordt aan de Jongerenrechtbank. Zowel de zitting als de uitspraak is gericht op herstel voor de betrokkenen en voor de school als gemeenschap. De jongeren die doorverwezen worden naar de Jongerenrechtbank krijgen de kans om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd en schade (materieel of immaterieel) te herstellen. De jongeren die als benadeelde  betrokken zijn, krijgen de mogelijkheid op herstel en de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen, iets wat in het gewone strafrecht lang niet altijd mogelijk is. Het uiteindelijke doel is dat alle betrokken partijen weer samen door één deur kunnen.

De leerlingen van onze school die de zaken in onze Jongerenrechtbank behandelen, zijn getraind door de Amsterdamse politie, officieren van justitie, advocaten, rechters, mediation specialisten en docenten. De leerlingen hebben hiervoor een certificaat gekregen en hebben de belofte afgelegd alle zaken in vertrouwen te zullen behandelen. 

Tijdens de zitting is er altijd een professional aanwezig om de zitting en alle leerlingen te begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleidende docenten:
Annemarie Proost (a.proost@cartesius.espritscholen.nl)
Olga Abell (o.abell@cartesius.espritscholen.nl)

 

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.