Medezeggenschap en participatie

  

Medezeggenschapsraad

Het Cartesius Lyceum heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit twaalf leden. Zes leden uit het personeel, drie ouders en drie leerlingen. Zij komen vrijwel maandelijks bij elkaar. De MR kan voorstellen doen aan de schoolleiding en hun standpunten kenbaar maken over alle zaken die onze school betreffen. 

Notulen

De notulen van de MR vergadering van 28 juni 2022.

Leerlingparticipatie

Op het Cartesius Lyceum vinden we het erg belangrijk dat de leerlingen inspraak hebben in wat er gebeurt op school. Er is een leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad (MR) en er is een leerlingenraad. Verder heeft elke klas in de onderbouw klassenvertegenwoordigers die de klas vertegenwoordigen in gesprekken met de mentor en schoolleiding. Een aantal klassenvertegenwoordigers neemt ook plaats in de leerlingenraad. Ook kan je als leerling plaats nemen in het HAVO- of VWO-parlement waar docenten en schoolleiding in gesprek gaan met leerlingen over het reilen en zeilen binnen de afdeling. Of je kan deelnemen aan de jongerenrechtbank, daarin spreken speciaal daarvoor opgeleide leerlingen van onze school zelf recht over strafbare gevallen en conflicten die zich hier hebben voorgedaan. 

Leerlingen in de bovenbouw kunnen 'leerlingparticipatiepunten' verdienen door deel te nemen aan bovengenoemde activiteiten, maar ook door bijvoorbeeld te assisteren bij een diploma-uitreiking, door de schoolfeesten te organiseren, door peerleader te zijn, mee te werken aan het Jaarboek of door bijles te geven aan onderbouwleerlingen. Wij vinden het in het kader van burgerschap belangrijk dat leerlingen op deze manier meewerken op school en hun talenten inzetten. 

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiƫle cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.