Schoolafspraken

  

Om een community als een school op een goede manier te laten functioneren zijn er afspraken nodig waar iedereen zich aan houdt. Zo gelden er binnen het Cartesius ook een aantal vastgestelde afspraken.

De Cartesius Code

Net als op elke andere school gelden er op het Cartesius Lyceum een aantal belangrijke basisregels. De regels zijn samengebracht in onze Cartesius Code. Deze code hangt in elk lokaal en herinnert ons eraan dat we samen verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer en een open houding naar elkaar toe.

Cartesius Code

De basisregels op het Cartesius

Leerlingstatuut

Het leerlingenstatuut van Esprit Scholen

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut van Esprit Scholen staan alle rechten en plichten van onze leerlingen beschreven. Zo weten de leerlingen wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school kunnen verwachten.

Veiligheid

Wij zetten als school scherp in op veiligheid. Wij willen een veilige (leer)omgeving bieden aan al onze leerlingen en medewerkers. In ons veiligheidsplan staat exact beschreven wat de school onderneemt bij grensoverschrijdend gedrag. Dit plan is te veelomvattend om op de website te publiceren, maar het Stroomschema handelen bij veiligheidproblematiek is een zeer beknopte weergave van het plan en bevat voor hier voldoende informatie.

Stroomschema

Het stroomschema handelen bij veiligheidsproblematiek

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.