Ondersteuning in leren

Hoe kan school jou helpen met leren?

Mentoraat

Het begeleidingssysteem op het Cartesius Lyceum is zo georganiseerd dat de mentor hierin een centrale rol speelt. De mentor is de contactpersoon voor leerling, ouders en vakdocenten. Als het even niet zo goed gaat met een leerling is een duwtje in de rug door de mentor vaak al voldoende. In de onderbouw heeft elke klas een mentor die mentorles, huiswerkbegeleiding, studievaardigheden en sociale vaardigheden geeft. In de brugklas heb je soms zelfs twee mentoren. In de bovenbouw geeft de mentor ook LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). De mentor zorgt voor een goed klassenklimaat en onderhoudt contacten met ouders waardoor eventuele problemen voorkomen of beter aangepakt kunnen worden. 

Boosterlessen

Naast de reguliere lessen bieden we ook Boosterlessen aan op het 7e lesuur. Tijdens de Boosterlessen is er altijd een vakdocent aanwezig en krijg je de gelegenheid om extra te werken aan een vak waarvoor je dat nodig hebt. De boosterlessen worden door onze eigen vakdocenten gegeven en zijn natuurlijk kosteloos. Leerlingen mogen er uit eigen beweging naartoe of omdat het is afgesproken met ouders, mentor en/of docent. Een leerling gaat altijd naar een boosterles met een plan. Dat kan eenvoudig zijn en slechts één uur omvatten, zoals het werken aan moeilijke stof van dat vak of het voorbereiden van een toets. Het plan kan ook meerdere uren omvatten en bijvoorbeeld het bijspijkeren van een heel onderwerp betreffen. Het plan wordt gemaakt in overleg met de vakdocent. 
 

Speciale begeleiding

Als een leerling speciale begeleiding nodig heeft vanwege een psychische of lichamelijke aandoening, dan wordt door de mentor en zorgcoördinator bepaald wat de beste manier hiervoor is. Lees hierover meer op de pagina over Zorg en Leerlingbegeleiding. Hier is ook ons Taalbeleid/Dyslexiebeleid te vinden.

Peer Leaders

Ondanks dat het Cartesius Lyceum een relatief kleine school is, kan een brugklasser aan het begin van het schooljaar toch een overweldigend gevoel hebben. Het is tenslotte niet niks: een heel nieuw gebouw, ieder uur een ander lokaal én een andere docent. Daarbij komt nog de wisseling van eerst de oudste, naar nu de jongste zijn. Brugklassers hebben soms moeite met het bolwerken van het huiswerk voor de verschillende vakken en hebben zich op de basisschool nog geen leerstrategieën eigen gemaakt. Uiteraard wordt aan deze zaken uitgebreid aandacht besteed tijdens het mentoruur, maar daarnaast is het prettig als er een ervaren oudere leerling is die zich nog goed kan herinneren hoe het was om brugklasser te zijn. Dat deze persoon je kan helpen bij het plannen van het huiswerk en je tips kan geven hoe je om moet gaan met de verschillende soorten stof.

Iedere brugklas op het Cartesius heeft daarom naast hun eigen mentor(en) twee Peer Leaders. Voor het Peer Support project zijn vierdeklassers geselecteerd, die per tweetal gekoppeld zijn aan een brugklas. Zij ondersteunen gedurende het schooljaar de mentor van hun brugklas en de brugklassers waar nodig. Het begeleiden van brugklassers door ouderejaars noemen we Peer Support. Peer Support staat voor systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars leerling door een ouderejaars leerling. Peers, uit het Engels: A person of the same age, status, or ability as another specified person, zijn dus gelijken, leeftijdsgenoten, medeleerlingen. De kracht van Peer Support is dat gelijken dezelfde 'taal' spreken, ervaringen delen en elkaars voorbeeld kunnen zijn. Gelijken begrijpen elkaar en nemen makkelijk iets van elkaar aan.

De Peer Leaders zijn vanaf de eerste introductiedagen van de brugklassers actief aanwezig. Naast het begeleiden van het brugklaskamp, schooluitjes en feestelijke activiteiten, vervullen de Peer Leaders ook een rol bij het geven van lesjes tijdens mentoruren over thema's als pesten en plannen. Ook zijn zij tijdens pauzes alert op hoe "hun bruggers" met elkaar en anderen omgaan, en zijn zij op ieder moment aanspreekbaar voor de leerlingen uit hun brugklas.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkinstituut Lyceo verzorgt op het Cartesius Lyceum de huiswerkklas en huiswerkbegeleiding. 

Huiswerkklas
De huiswerkklas is geschikt voor leerlingen die op zoek zijn naar een rustige plek om hun huiswerk te maken. Aan het begin van de les wordt er een persoonlijke planning opgesteld, die wordt doorgenomen met de begeleider. Leerlingen voeren hier vervolgens het belangrijkste leer- en maakwerk uit. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Aan het einde van elke periode wordt er geëvalueerd over de voortgang van de leerling. Lyceo verzorgt de huiswerkklas van maandag t/m vrijdag van 14.15 tot 18.15 uur.

Huiswerkbegeleiding
Het doel van de huiswerkbegeleiding is om de leerling zelfstandig te leren plannen, leren leren, motiveren en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, met als gevolg het verbeteren van de resultaten. Aan het begin van de les wordt er een persoonlijke planning opgesteld, die wordt doorgenomen met de begeleider. Leerlingen voeren hier het belangrijkste leer- en maakwerk uit. Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen, het leerwerk wordt overhoord en het maakwerk wordt gecontroleerd. Tevens worden de toetsen geëvalueerd. Met ouder(s)/verzorger(s) is er regelmatig contact over de voortgang van de leerling. Lyceo verzorgt de huiswerkbegeleiding van maandag t/m vrijdag van 14.15 tot 18.15 uur. Voor meer informatie ga naar: http://www.lyceo.nl/huiswerkbegeleiding/.

Studiezolder

Wil jij rustig en geconcentreerd op school kunnen werken en studeren? Wil jij zonder huiswerk naar huis? Dan kan je dagelijks op de studiezolder terecht! Er zijn werkplekken met en zonder computer en er is altijd een toezichthouder aanwezig.

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.