Bijzonder aanbod

Meer dan reguliere vakken

Het Cartesius is een school voor havo, vwo en gymnasium. We willen een zo breed mogelijk vakkenpakket aanbieden aan de leerlingen. Zo bieden we onze leerlingen naast de reguliere vakken bijvoorbeeld ook Burgerschap in de brugklassen, Big History in de bovenbouw en de mogelijkheid om examen te doen in Kunst. 

Kunst en Cultuur

Alle leerlingen krijgen in het eerste jaar Drama en in het tweede leerjaar Muziek. Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht onderdeel van het gemeenschappelijke curriculum. Het is een ervaringsgericht vak waarbij aan de hand van verschillende thema’s een introductie wordt gegeven van de wereld van kunst en cultuur. Het vak kunst bestaat in de klassen 1 t/m 3 uit beeldende vorming en kunstbeschouwing, in de bovenbouw kan Kunst ook gekozen worden als eindexamenvak. Aan het eind van het schooljaar zijn er de cultuurdagen voor de onderbouw. Leerlingen krijgen dan gedurende één of twee dagen een divers aanbod van kunstworkshops aangeboden die buiten het reguliere kunstonderwijs vallen, zoals een workshops hiphop, graffiti, kleding maken, black-out poetry of vlogs maken.

Big History

In de bovenbouw van ons vwo besteden we speciale aandacht aan de academische vorming van onze leerlingen. Dit doen we onder andere door in 4 en 5 vwo de ontwikkeling van de wereld te bekijken door een wetenschappelijke bril bij het vak Big History. Big History is een schoolvak dat de leerlingen leert interdisciplinair te denken en vakken te verbinden die in het traditionele curriculum los van elkaar staan. Het hoofddoel van Big History is een oriëntatie en voorbereiding op de wetenschappen, verhoging van de algemene kennis en stimuleert om na te denken over de uitdagingen waar we als mensheid mee te maken hebben. Uitgaande van acht zogeheten drempels van toenemende complexiteit maken de leerlingen kennis met diverse wetenschappelijke theorieën en disciplines. Eerst worden de oerknal, het oplichten van de sterren, de vorming van chemische elementen en ons zonnestelsel en planeet Aarde behandeld. Hierbij komen de bètavakken aan de orde, maar ook filosofie en wetenschapsgeschiedenis. Daarna volgen leven, collectief leren, landbouw en expansie en tot slot de moderne revolutie en de toekomst. Leerlingen leren de belangrijkste concepten uit de geologie, biologie en geschiedenis, maar ook psychologie, filosofie, economie en cultuurwetenschappen komen aan bod.

Cambridge English

In 5VWO kun je kiezen voor Cambridge Engels. Je sluit deze module af met een extern examen. Bij goed resultaat krijg je een certificaat Cambridge Advanced English dat internationaal erkend is.

Informatica

Science

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.