Veelgestelde vragen

....en onze antwoorden

Veelgestelde vragen over Het Lyceum

Leerlingen met advies havo, havo/vwo, vwo zitten bij elkaar in één klas. Op welk niveau wordt dan lesgegeven? In de onderbouw richten we de lessen vooral op het ontdekken van jezelf en op het samenwerken met je klasgenoten. Door de keuzemogelijkheden in de les, kun je zelf verschil aanbrengen in een les. Wij vinden het belangrijk dat je op een ontspannen manier kunt leren, in verbinding met je klasgenoten.
Mijn kind heeft een vwo-advies. Wordt hij/zij wel voldoende uitgedaagd? Onze manier van werken is ontwikkelingsgericht. Wij leggen daarbij de nadruk op het ontwikkelen van jezelf in verbinding met de ander. In onze lessen kan een leerling keuzes maken en op verschillende niveaus aan het werk gaan. Wij willen in een tijd waarin kinderen veel druk en stress ervaren, een ontspannen en tegelijk uitdagende omgeving bieden. Wij geloven erin dat uitdaging pas mogelijk is, als leerlingen daarvoor de ruimte ervaren.
Worden de toetsen op één niveau afgenomen? Een toets is een afsluiting van een leerproces. Tijdens het leerproces zijn meerdere momenten van reflectie en feedback geweest. Deze momenten leiden naar een toets (gevorderd of basis) die past bij jouw voorbereiding.
Hoe bepalen jullie of een leerling door kan naar 4 havo of 4 vwo? Iedere leerling krijgt drie jaar de tijd zich te ontwikkelen. In leerjaar drie stellen we dan vast wat het beste niveau is wat bij jou past. Het niveau wat het best bij jou past, is het niveau waarbij we verwachten dat je succesvol het examen zult afleggen. Het wordt bepaald door jouw manier van werken. Maar ook de cijfers die je haalt zijn daarbij van belang.
Kan een leerling in de onderbouw blijven zitten? Je mag bij ons vier jaar over de onderbouw doen. Zo willen we jou de tijd geven om tot ontwikkeling te komen. Soms heb je net even wat meer tijd nodig vanwege persoonlijke omstandigheden of gewoon omdat je sommige onderdelen moeilijk vindt. Dan kun je de mogelijkheid krijgen onderdelen te herstellen. Het kan soms ook verstandig zijn om een heel jaar over te doen.
Welke vakken bieden jullie aan in de onderbouw? We bieden alle verplichte vakken aan. Maar ook een paar extra vakken zoals science, informatica en het vak burgerschap.
“Samen Amsterdammers”. Wat doen jullie samen? Verbinding vinden we belangrijk. Om te leren maar ook om een leuke tijd te hebben op school. In je klas zullen kinderen zitten die uit andere landen komen dan jij, die andere gewoonten hebben dan jij. Eigenlijk zoals het ook in de stad Amsterdam is. We zoeken dan naar de verbinding om zo samen een sterke groep te kunnen vormen. We hebben onze school zo ingericht dat verbinding ook echt een plek heeft gekregen in onze dagelijkse praktijk: Je zit met leerlingen in de klas die verschillende basis-schooladviezen hebben gekregen Je zit drie jaar bij elkaar in de klas omdat je pas na drie jaar verder gaat op het havo of op het vwo. Een aantal keer per week beginnen we met een zogenaamde dagstart: samen met je klasgenoten en je mentor kom je bij elkaar voordat de lessen van die dag beginnen. Je kunt samen met leerlingen uit andere klassen en uit andere leerjaren samenwerken tijdens de Cartesiusmiddag. We zijn een relatief kleine school. Medewerkers en leerlingen kennen elkaar. Zo voelt iedereen zich gezien.
Wat is de rol van de ouders in het Lyceum? Ouders zijn heel belangrijk voor ons in de begeleiding van hun kind. We zullen samen in gesprek gaan over de voortgang van de leerling, over de keuzes die de leerling heeft gemaakt, over het gedrag in de groep, over het welbevinden van hun kind. Gelukkig zijn op school, is heel belangrijk. Succeservaringen maken dat een kind zich verder wil ontplooien. Samen staan we stil bij de successen. Verbinding betekent ook dat we ouders betrekken bij de organisatie van de school. Misschien wilt u klassenouder zijn of meegaan met een excursie?
Kun je zonder huiswerk naar huis? Vaak kun je je werk in de les afmaken. Maar je kunt er ook voor kiezen je schoolwerk op school af te maken omdat je van 8.30 uur tot 18.00 uur op school aan het werk kunt. Je kunt dan ook goed samen met je klasgenoten verder werken aan een groepsopdracht.
Werken jullie met laptops? We werken met boeken en met eigen materiaal. Je hoeft dus geen laptop aan te schaffen voor school. Als we met laptops willen werken in een les, gebruiken we de laptops van school.
Ik heb een vraag. Stuur deze gerust naar Lidia Stankovic, aanmelden@cartesius.espritscholen.nl

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.