Organisatie

 Dit zijn wij!

Vacatures

Vacatures op het Cartesius en binnen Esprit scholen.

Medewerkers

Kijk hier voor de lijst met alle medewerkers

Schoolleiding

De schoolleiding van het Cartesius bestaat uit (van links naar rechts).

  • Annenienke Kloeze, conrector onderwijsontwikkeling
  • Wim van Boxtel, rector
  • Ronald van Burg, conrector organisatie & De Plaats
  • Martijn Vanhommerig, teamleider klas 3 en 4
  • Lydwin van Rooyen, teamleider klas 5 en 6
  • Lidia Stankovic, teamleider klas 1 en 2

Opleidingsschool

Wij zijn een opledingsschool, maar wat betekent dat eigenlijk?

Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs en één of meer lerarenopleidingen. Het doel van een dergelijk samenwerkingsverband is om de theorie en praktijk van het opleiden van studenten en docenten dichter bij elkaar te brengen.

De stage van de leraren-in-opleiding (Lio) bestaat niet meer uit het geven en bijwonen van enkele losse lessen; de student draait het hele jaar volledig mee met de school en leert zo alle aspecten van het docentschap kennen. Dit heeft als voordeel dat studenten, de leraren-in-opleiding, meer praktijkervaring opdoen. Zij brengen echter ook nieuwe onderwijskundige en pedagogische inzichten mee de school in, waar zittende docenten hun voordeel mee kunnen doen. Bovendien verrichten de studenten taken voor de school, zoals surveilleren, excursies organiseren, bijlessen geven, huiswerkbegeleiding verzorgen en het uitvoeren van onderwijskundige onderzoeken in de school.

De werkbegeleider (een bevoegde en ervaren docent) zorgt voor de dagelijkse begeleiding van de studenten. Daarnaast is er een schoolopleider die intervisiebijeenkomsten verzorgt voor alle studenten en de werkbegeleiders. Deze laatste groep ontvangt ook extra training en begeleiding in het coachen en beoordelen van de studenten. Ook de stagiaires worden aanvullend getraind: zij volgen een deel van hun theoretische vakken niet op de lerarenopleiding, maar doen dit direct binnen het Cartesius. Zij kunnen de theorie dan meteen in de praktijk toetsen door, bijvoorbeeld, het houden van interviews met leerlingen of door lesobservaties uit te voeren.

Wij werken samen met de volgende opleidingsinstituten: de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding (HvA) en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Onze schoolopleider is Anneke Dekker.

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.