Communicatie

  

Magister

Directe link naar Magister

Zermelo

Directe link naar het rooster

Er zijn tegenwoordig zoveel communicatiemiddelen dat we soms door de bomen het bos niet meer zien. Daarom hebben wij met elkaar duidelijk afgesproken hoe we met elkaar communiceren, zowel intern als extern met ouders en leerlingen. Voor de meeste communicatie gebruiken we de Cartesius app. Via Magister worden de resultaten van de leerlingen bijgehouden en via Zermelo is het rooster te raadplegen.

De Cartesius app
We hebben onze eigen app, de Cartesius app. In principe gaat alle algemene communicatie tussen school, ouders en leerlingen via deze app. De communicatie tussen leerlingen/ouders en de mentor gaat ook via de Cartesius app of per email. In de app is via de Formulieren-knop ook de mogelijkheid om een melding te doen van verlof voor een bezoek aan de huisarts, tandarts etc. of om een verzoek in te dienen bij de examencommissie. Zodra een leerling ingeschreven is op onze school krijgen leerlingen en ouders(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor het installeren van de app. Als de app niet geïnstalleerd wordt, worden de berichten automatisch naar het bij ons bekende emailadres verstuurd.

Google
Elke leerling krijgt een eigen Google e-mailadres op het Cartesius. Hiermee heeft de leerling toegang tot diverse Google-applicaties zoals e-mail, de agenda en de documenten in de Google-drive. 

Ouderbijeenkomsten

Er zijn verschillende momenten in het jaar waarop er persoonlijk contact is tussen ouder(s)/verzorger(s).

OLM-gesprekken
De mentor nodigt de ouders van zijn leerlingen én die leerlingen zelf uit voor een driehoeksgesprek, het OLM-gesprek (Ouders - Leerling- Mentor). Het eerste gesprek zal in het najaar plaatsvinden, eventueel volgt in het voorjaar nog een tweede uitnodiging. 

Oudercontactmiddag/avond
Op de oudercontactmiddag en -avonden vinden de gesprekken tussen vakdocenten en ouders plaats. Ouders krijgen de gelegenheid zich daarvoor digitaal aan te melden. De data van de oudercontactmiddag/ -avonden staan in de jaaragenda vermeld.

Overige bijeenkomsten
Aan het begin van het jaar organiseren we kennismakingsavonden voor ouders per laag. U maakt dan kennis met de teamleider en de mentor van uw kind en krijgt informatie over het programma en de activitieten die dat jaar in de laag van uw kind plaatsvinden. Verder zijn er o.a. speciale informatieavonden rondom de reizen die leerlingen maken en voorlichting rondom profiel- en studiekeuze.  

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.