Aanmelden nieuwe leerlingen

  

Aanmelden Het Lyceum & De Plaats

Aanmelden voor het Cartesius gaat, net als bij alle andere scholen in Amsterdam, via de Centrale Loting & Matching. Tussen 20 en 31 maart 2024 kan je je voorkeurslijst online invullen en op 17 april 2024 is de uitslag van de loting&matching.

Wil je graag naar het Cartesius? Zet ons dan op nummer 1 op je voorkeurslijst en hopelijk kunnen wij je dan t.z.t. verwelkomen.

Meer informatie over het aanmelden kan je vinden op: https://www.voschoolkeuze020.nl/

Hardheidsclausule

Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht. Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO.

Zij-instroom klas 2 en hoger Het Lyceum

Vanaf half januari 2024 is het mogelijk om je via een wachtlijst aan te melden voor zij-instroom in het schooljaar 2024-2025. Dit kan via de onderstaande rode buttons. Aan het eind van het schooljaar zullen bekijken of er plaats zal zijn en in welke leerjaren. Als er (waarschijnlijk) plaats is, nodigen we de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uit voor een intakegesprek. Vooraf zullen we u vragen om een aantal documenten naar ons op te sturen:

  • Aanmeldingsformulier 

  • Privacyverklaring

  • Schoolwisselaarsformulier ingevuld door de huidige school

  • Ontwikkelingsperspectief (als er sprake is van afstroom of als uw kind extra zorg, begeleiding of ondersteuning heeft gehad; aanwezig op de school van herkomst)

  • Profielkeuzeformulier (voor zij-instroom vanaf klas 4)

  • Verzuimoverzicht huidige school

  • Cijferlijst huidige school

Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst als er plek is. Leerlingen van een andere Esprit-school hebben bij plaatsing voorrang. Pas in de laatste weken van het schooljaar wordt definitief duidelijk of en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instromers. 

Er zijn in principe geen instroomeisen voor leerlingen die met een vmbo-tl-diploma willen instromen in 4 havo. Dat geldt eveneens voor het instromen in 5 vwo met een havo-diploma. Eventuele deficiënties in het vakkenpakket worden bij het intakegesprek in kaart gebracht. Dat kan resulteren in inhaalwerk in de vakantie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar of gedurende het schooljaar in 4 havo of 5 vwo. Instromen in het examenjaar, havo 5 of vwo 6, is in principe niet mogelijk. Een leerling kan definitief worden geplaatst als wij een bevorderingsbewijs (afgegeven door de huidige school) voor het gewenste leerjaar en niveau hebben ontvangen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: aanmelden@cartesius.espritscholen.nl.

Aanmelden zij-instroom De Plaats

Voor het komende schooljaar 2024/2025 is het op dit moment nog niet duidelijk of er ruimte is voor zij-instroom op De Plaats. Mochten er plekken zijn dan zijn die beschikbaar voor kinderen die instromen vanuit een 1e klas naar de 2e klas. 

U kunt uw kind op de wachtlijst plaatsen door gebruik te maken van onderstaand formulier invullen. Na de centrale loting en matching zal bekeken worden hoeveel zij-instroom plekken er beschikbaar zijn en kan er contact met u worden opgenomen. 

Aanmelden

wachtlijst zij-instroom De Plaats 2024-2025

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.