Aanmelden nieuwe leerlingen

  

Aanmelden zij-instroom De Plaats

Update (10 april 2024)

Goed nieuws! We hebben voor het komende schooljaar ruimte voor zij-instroom op De Plaats. Zit jij nu in de brugklas en wil je volgend jaar instromen op onze Agora-afdeling? Meld je dan aan met link op deze pagina. We nemen dan snel contact met je op.

Helaas is het niet mogelijk om in te stromen op De Plaats als je nu in klas 2 of hoger zit. 

Aanmelden

wachtlijst zij-instroom De Plaats 2024-2025

Zij-instroom klas 2 en hoger Het Lyceum

Vanaf maandag 4 maart 2024 is het mogelijk om je via een wachtlijst aan te melden voor zij-instroom in het schooljaar 2024-2025. Dit kan via de onderstaande rode buttons. Aan het eind van het schooljaar zullen we bekijken of er plaats zal zijn en in welke leerjaren. Als er (waarschijnlijk) plaats is, nodigen we de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uit voor een intakegesprek. Vooraf zullen we u vragen om een aantal documenten naar ons op te sturen:

  • Aanmeldingsformulier 

  • Privacyverklaring

  • Schoolwisselaarsformulier ingevuld door de huidige school

  • Ontwikkelingsperspectief (als er sprake is van afstroom of als uw kind extra zorg, begeleiding of ondersteuning heeft gehad; aanwezig op de school van herkomst)

  • Profielkeuzeformulier (voor zij-instroom vanaf klas 4)

  • Verzuimoverzicht huidige school

  • Cijferlijst huidige school

Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst als er plek is. Leerlingen van een andere Esprit-school hebben bij plaatsing voorrang. Pas in de laatste weken van het schooljaar wordt definitief duidelijk of en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instromers. 

Er zijn in principe geen instroomeisen voor leerlingen die met een vmbo-tl-diploma willen instromen in 4 havo. Dat geldt eveneens voor het instromen in 5 vwo met een havo-diploma. Eventuele deficiĆ«nties in het vakkenpakket worden bij het intakegesprek in kaart gebracht. Dat kan resulteren in inhaalwerk in de vakantie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar of gedurende het schooljaar in 4 havo of 5 vwo. Instromen in het examenjaar, havo 5 of vwo 6, is in principe niet mogelijk. Een leerling kan definitief worden geplaatst als wij een bevorderingsbewijs (afgegeven door de huidige school) voor het gewenste leerjaar en niveau hebben ontvangen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: aanmelden@cartesius.espritscholen.nl.

Zij-instroom OB

Wachtlijst voor zij-instroom onderbouw 2024-2025

Zij-instroom 4H

Wachtlijst zij-instroom bovenbouw 4 HAVO 2024-2025

Instroom 4V/5V

Wachtlijst zij-instroom bovenbouw 4V+5V 2024-2025

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.