Aanmelden

  

Op deze pagina vind je alle beschikbare informatie over de aanmeldprocedure van het Cartesius Lyceum. Aanmelden kan voor de brugklas maar er is ook een mogelijkheid om je aan te melden voor zij-instroom in een ander leerjaar.

Open Dagen

Onze open dagen zijn geweest. Heb je onze open dagen gemist en heb je ons daarom die ene belangrijke vraag (waarop je het antwoord ook niet op onze website kunt vinden) niet kunnen stellen? Stuur je vraag dan naar: aanmelden@cartesius.espritscholen.nl.

Aanmelden brugklas

Aanmelden voor de brugklas gaat, net als bij alle andere scholen in Amsterdam, via de Centrale Loting & Matching. Tussen 6 en 16 maart kan je je voorkeurslijst online invullen en op 6 april is de uitslag van de loting&matching. Wil je graag naar het Cartesius Lyceum? Zet ons dan op nummer 1 op je voorkeurslijst en hopelijk kunnen wij je dan t.z.t. verwelkomen.

Meer informatie over het aanmelden kan je vinden op: https://www.voschoolkeuze020.nl/

Zij-instroom

Vanaf half januari 2023 is het mogelijk om je via een wachtlijst aan te melden voor zij-instroom in het schooljaar 2023-2024. Dit kan via de onderstaande paarse buttons. Aan het eind van het schooljaar gaan we bekijken of er plaats zal zijn en in welke leerjaren. Als er (waarschijnlijk) plaats is, nodigen we de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uit voor een intakegesprek. Vooraf zullen we u vragen om een aantal documenten naar ons op te sturen:

  • Aanmeldingsformulier 
  • Privacyverklaring
  • Schoolwisselaarsformulier ingevuld door de huidige school
  • Ontwikkelingsperspectief (als er sprake is van afstroom of als uw kind extra zorg, begeleiding of ondersteuning heeft gehad; aanwezig op de school van herkomst)
  • Profielkeuzeformulier (voor zij-instroom vanaf klas 4)
  • Verzuimoverzicht huidige school
  • Cijferlijst huidige school

Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst als er plek is. Leerlingen van een andere Esprit-school hebben bij plaatsing voorrang. Pas in de laatste weken van het schooljaar wordt definitief duidelijk of en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instromers. 

Er zijn in principe geen instroomeisen voor leerlingen die met een vmbo-tl-diploma willen instromen in 4 havo. Dat geldt eveneens voor het instromen in 5 vwo met een havo-diploma. Eventuele deficiĆ«nties in het vakkenpakket worden bij het intakegesprek in kaart gebracht. Dat kan resulteren in inhaalwerk in de vakantie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar of gedurende het schooljaar in 4 havo of 5 vwo. Instromen in het examenjaar, havo 5 of vwo 6, is in principe niet mogelijk. Een leerling kan definitief worden geplaatst als wij een bevorderingsbewijs (afgegeven door de huidige school) voor het gewenste leerjaar en niveau hebben ontvangen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: aanmelden@cartesius.espritscholen.nl.

Zij-instroom OB

Wachtlijst voor zij-instroom Onderbouw 2023-2024

Instroom 4H

Wachtlijst zij-instroom bovenbouw 4 HAVO 2023-2024

Instroom 4V/5V

Wachtlijst zij-instroom bovenbouw 4V+5V 2023-2024

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.