Verzuim en verlof

  

Verzuimprotocol

Het verzuimprotocol van het Cartesius

Er zijn verschillende vormen van verzuim en verlof, geoorloofd en ongeoorloofd. Alle regels rondom verzuim en verlof zijn opgenomen in ons Verzuimprotocol dat je op deze pagina kan vinden. 

Ziekteverzuim

Wanneer een leerling ziek is dan kan dit vóór aanvang van de school, maar uiterlijk om 9:00 uur, aan ons doorgeven worden. Dit kan op twee manieren:

- via het Magister ouderportal of de Magister App voor ouders of
- door een mail te sturen naar verzuim@cartesius.espritscholen.nl

Het doorgeven van ziekmeldingen via Magister heeft onze sterke voorkeur. Via deze weg worden de ziekmeldingen namelijk direct in Magister gezet, zodat docenten en verzuimmedewerkers op de hoogte zijn. Het ziekmelden via Magister is alleen voor de desbetreffende dag mogelijk. Als u een mail stuurt met de ziekmelding dan registeren onze verzuimmedewerkers de melding handmatig in Magister. Uiteraard streven we ernaar om dit zo snel mogelijk te doen. In de mail met de ziekmelding moet de voor- en achternaam en de klas van de leerling worden aangegeven.

Verlof wegens zorgverlening

Een bezoek aan de (huis)arts, tandarts, orthodontist of specialist moet in principe ná schooltijd gepland worden. Wanneer dit echt niet mogelijk is, moet het vooraf aan ons worden doorgegeven. Dit kan op twee manieren:

- via de Cartesius app onder formulieren of
- door een mail te sturen naar verzuim@cartesius.espritscholen.nl

Het doorgeven van verlof via de Cartesius app heeft onze sterke voorkeur. Op die manier weten we immers zeker dat u verlof aanvraagt en niet uw zoon/dochter. Als u ervoor kiest om ons een mail te sturen over het verlof, dan moet de voor- en achternaam en de klas van de leerling vermeld worden. Let op: het is niet de bedoeling dat er afspraken bij de huisarts, tandarts etc. gemaakt worden tijdens toetsweken.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof (formeel: Verlof wegens gewichtige omstandigheden) voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering te worden aangevraagd. Bij bijzonder verlof kunt u denken aan ambts- of huwelijksjubileum, overlijden, bruiloft, verhuizing, rijexamen e.d. Het verlof kan worden aangevragd met het daarvoor bestemde formulier: Aanvraagformulier verlog wegens gewichtige omstandigheden

Er moet naast het aanvraagformulier ook een schriftelijk bewijs worden overlegd. Het aanvraagformulier en het bewijs kunnen worden ingeleverd bij de receptie of bij Annenienke Kloeze in kamer W0.05. Als de aanvraag gedaan wordt voor meer dan 10 schooldagen dan ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar en vragen we u om de aanvraag minimaal 6 weken van tevoren in te dienen.

Bijzonderverlof

Aanvraagformulier Verlof gewichtige omstandigheden.

Extra Vakantieverlof

Een aanvraag voor Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om (niet mogelijk in de eerste twee lesweken van het schooljaar) moet ten minste twee maanden van te voren worden aangevraagd bij Mevr. I. Wondergem. Vakantieverlof kan alleen verleend worden in zeer uitzonderlijke situaties, als het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij een aanvraag voor extra vakantieverlof dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is. Meer informatie over het toekennen van extra vakantieverlof is te vinden via de website van de Rijksoverheid.

Vakantieverlof

Aanvraagformulier extra Vakantieverlof

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.