Toetsen en overgang

  PTO, PTA en de bevorderingsnormen voor het schooljaar 2023-2024

In zowel de onderbouw als de bovenbouw wordt geleerd volgens een vaststaand programma, het PTO (Programma van Toetsing Onderbouw) en PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Hierin zijn per leerjaar alle toetsen, praktische opdrachten en presentaties opgenomen waarvoor cijfers worden gegeven. 

Toetsen: Onderbouw

In de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) worden gedurende het jaar de toetsen afgenomen tijdens de lessen en aan het einde van het schooljaar is er een afsluitende toetsweek. Het inhalen van toetsen, bijvoorbeeld wanneer je ziek bent geweest, gebeurt wekelijks op daarvoor vastgestelde momenten. Alle toetsen, praktische opdrachten en presentaties zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing Onderbouw (PTO). Hierin kan je dus per leerjaar bekijken wanneer welke stof getoetst wordt.

Toetsen: Bovenbouw

In de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) zijn er 4 toetsweken per schooljaar waarin examentoetsen (ET's) en Overgangstoetsen (OT's) worden afgenomen. Het eventuele inhalen en herkansen van deze toetsen gebeurt op de vier daarvoor vastgelegde afnamemomenten, steeds na afloop van de toetsweken. Alle toetsen die meetellen voor het eindexamen (ET's) zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle PTA's zijn HIER in te zien. Naast het PTA hebben we Overgangsdossiers voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Hierin kan je precies zien welke toetsen (zowel OT's als ET's) je kan verwachten in het bewuste leerjaar. De Overgangsdossiers kan je hieronder inzien.

Bevorderingsnormen

Iedereen zet zich er vol voor in om al onze leerlingen succesvol de schooltijd te laten doorlopen. Natuurlijk worden de meeste leerlingen elk leerjaar bevorderd naar het volgende leerjaar, maar helaas is dit niet altijd mogelijk. Maar wat is er nou eigenlijk precies nodig om bevorderd te kunnen worden naar het volgende leerjaar? Dat kan je zien in onze bevorderingsnormen.

Bevordering

Bekijk hier de bevorderingsnormen en overgangsregeling

Feedback en reflectie

Om het eindexamen te halen moet alle benodigde lesstof behandeld en getoetst zijn. Maar los van alle toetsen, opdrachten en presentaties waarvoor cijfers worden gegeven, vinden wij formatieve evaluatie heel erg belangrijk. Leerlingen krijgen daarom in de les, en daarbuiten, regelmatig feedback van de docenten en er wordt samen met de leerlingen gereflecteerd op hun (leer)gedrag. 

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.