School- en eindexamen

Alles over PTA, PTA-reglement, Examenreglement en de examencommissie voor het schooljaar 2023-2024

Op deze pagina vind je alle documenten en informatie over de zaken rondom het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE), samen ook wel het 'eindexamen' genoemd. Alle rechten en plichten waar je als leerling mee te maken hebt, staan beschreven in het Examenreglement van Esprit Scholen en in de aanvulling daarop van het Cartesius, het PTA reglement.

Examenreglement

Het examenreglement van Esprit Scholen

PTA-reglement

Aanvulling van Cartesius op het examenreglement

Het PTA

In de bovenbouw wordt gewerkt met het PTA - Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin zijn alle onderdelen (toetsen, praktische opdrachten, presentaties etc.) opgenomen die meetellen voor het eindexamen. Je kan hierin dus precies zien welke stof wanneer getoetst wordt en hoeveel de verschillende onderdelen meewegen voor het eindcijfer. 

PTA 4 vwo

PTA 4 vwo: cohort 2023-2026

PTA 5 vwo

PTA 5 vwo: cohort 2022-2025

PTA 6 vwo

PTA 6 vwo: cohort 2021-2024

PTA 4 havo

PTA 4 havo: cohort 2023-2025

PTA 5 havo

PTA 5 havo: cohort 2022-2024

Examencommissie

Aanvragen voor extra herkansingen, extra inhaalmogelijkheden (OT’s en ET’s) en bezwaar bij afname toetsen (OT’s en ET’s), kunnen schriftelijk gedaan worden bij de examencommissie. Er zijn vastgestelde deadlines voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie. Als een verzoek te laat wordt ingediend dan kan het niet meer in behandeling genomen worden.

Je kunt een verzoek indienen bij de examencommissie door het daarvoor bestemde formulier in te vullen in de Cartesius app. Het formulier vind je in de app onder het tabblad Formulieren. Zorg dat je bij het invullen zo precies mogelijk bent in het beschrijven van de situatie en geef ook heel duidelijk aan wat je verzoek is.

De examencommissie geeft ook advies aan de schoolleiding over eventuele maatregelen in geval van onregelmatigheden bij toetsen. De schoolleiding bepaalt de maatregel  conform het examenreglement. Een onregelmatigheid is bijvoorbeeld een spiekbrief bij je hebben, niet toegestane hulpmiddelen bij je hebben bij de toetsen, je telefoon nog bij je hebben, etc.
 

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.