Wat is De Plaats?

Leren in verbinding, vanuit nieuwsgierigheid en autonomie.

Waarom De Plaats?

In de 13e eeuw werd een dam gebouwd in de rivier de Amstel om het water te beheersen. Deze plek werd Die Plaetse genoemd, later werd dit De Dam. Sinds dat moment is dit een van de belangrijkste plekken van onze stad, het kloppend hart van Amsterdam: er werd gehandeld, kennis gedeeld, recht gesproken, revoluties begonnen, herdacht en samengekomen door mensen met verschillende achtergronden. 

Bij Cartesius De Plaats bouwen we voort op die Amsterdamse traditie en vormen we binnen het Cartesius een afdeling met een eigen onderwijsvorm. De Plaats is een inclusieve leergemeenschap waarin we samen groeien, ontwikkelen en verschillende perspectieven op de wereld een plek geven. Wij geloven, op basis van wetenschappelijke inzichten, dat elk mens autonoom leert, maar samen leeft.

Uitgangspunten van De Plaats

Cartesius De Plaats zet in op verbinding, nieuwsgierigheid en autonomie. We doen dit aan de hand van de volgende uitgangspunten:

- Leren doe je vanuit nieuwsgierigheid en autonomie. Dat betekent dat je geen vakken, lessen of vast curriculum hebt. Jij bepaalt wat je wilt leren door het bedenken van uitdagingen.

- Je hebt geen lesrooster, maar wel een vaste en gestructureerde dagindeling (onder andere: inloop, dagstart, werken aan uitdagingen, pauze, stiltemoment, werken aan uitdagingen en dagafsluiting). 

- Je wordt ingedeeld in een heterogene coachgroep van ongeveer 20 leerlingen (in het schooljaar 2024-2025 bestaat een groep uit 15 leerlingen) en een docent-coach. Een docent-coach is verantwoordelijk voor één coachgroep.

- Jij bepaalt de uitdaging, jouw coach begeleidt het proces en legt de lat hoog. We richten ons op het vieren van jouw succeservaringen en op stralend falen. Het gaat er niet om wat je leert, maar dat je leert. Leren is daarmee vrij, maar niet vrijblijvend.

- Elk kind is anders en heeft eigen leerbehoeftes. We behandelen kinderen daarom bewust ongelijk om elk kind rijke kansen te bieden.

- Je reflecteert samen met je coach op je eigen ontwikkeling door middel van een uitgebreid leerlingvolgsysteem waarin we niet alleen oog hebben voor cognitieve ontwikkeling maar juist ook voor de basisbehoeften van elk kind.

- We creëren een inspirerende leeromgeving door gebruik te maken van, en samen te werken met, het gebouw, mensen, de stad en de wereld. 

- We nodigen jouw ouders actief uit om een bijdrage te leveren en betrokken te zijn bij De Plaats bijv. dmv inspiratie-, inloop- en feestelijke bijeenkomsten. 

- Je maakt geen verplichte toetsen of opdrachten voor cijfers behalve in de voorbereiding op het eindexamen. Je rondt Cartesius De Plaats af met een regulier havo- of vwo-diploma. 

- Cartesius De Plaats is aangesloten bij de Vereniging Agora Onderwijs en geeft op eigen wijze invulling aan de visie van Agora onderwijs.

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.