Wat is De Plaats?

Leren in verbinding, vanuit nieuwsgierigheid en autonomie.

Uitgangspunten van De Plaats

De Plaats zet in op verbinding, nieuwsgierigheid en autonomie. We doen dit aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  1. We zijn een leergemeenschap. Je leert samen met ongeveer 20 leerlingen in een kleine, heterogene coachgroep en wordt intensief begeleid door vaste coaches.
  2. Leren vanuit nieuwsgierigheid. Jij bepaalt de uitdaging, jouw coach begeleidt het proces en legt de lat hoog. Leren is daarmee vrij maar niet vrijblijvend.

  3. Elk kind is anders. Je voert veel reflectiegesprekken met jouw coach. Daarbij kijken we naar jouw leerbehoeften en cognitieve ontwikkeling, maar ook naar wie je bent en kunt zijn.

  4. Veel ruimte door veel structuur. Je hebt een vaste dagindeling met een dagstart en een stiltemoment. Je hebt geen verplichte toetsen, huiswerk of lessen.

  5. Een eigen werkplek in een inspirerende leeromgeving. Je leert binnen en buiten het schoolgebouw van en met (vak)experts, professionals, ouders en natuurlijk elkaar.

De Plaats is aangesloten bij de Vereniging Agora Onderwijs en geeft op eigen wijze invulling aan de visie van Agora onderwijs.

Waarom De Plaats?

In de 13e eeuw werd een dam gebouwd in de rivier de Amstel om het water te beheersen. Deze plek werd Die Plaetse genoemd, later werd dit De Dam. Sinds dat moment is dit een van de belangrijkste plekken van onze stad, het kloppend hart van Amsterdam: er werd gehandeld, kennis gedeeld, recht gesproken, revoluties begonnen, herdacht en samengekomen door mensen met verschillende achtergronden. 

Bij Cartesius De Plaats bouwen we voort op die Amsterdamse traditie en vormen we binnen het Cartesius een afdeling met een eigen onderwijsvorm. De Plaats is een inclusieve leergemeenschap waarin we samen groeien, ontwikkelen en verschillende perspectieven op de wereld een plek geven. Wij geloven, op basis van wetenschappelijke inzichten, dat elk mens autonoom leert, maar samen leeft.

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.