Informatie voor groep 8 leerlingen

Welkom op onze mooie school!

Schoolgids

Alle belangrijke informatie bij elkaar.

Activiteiten voor groep 8 leerlingen

Je bent van harte welkom om onze school te komen bekijken en beleven. Dit kan op de volgende momenten:

- Op woensdag 14 december 2022 van 15.00 - 21.00 uur organiseren we het Cartesius Contact Circus. Op deze middag kun je verschillende korte lesjes volgen. Inschrijven voor het Contact Circus kan t/m zondag 11 december via deze link: https://forms.gle/P3DZmWGsxxcXML9o9

- Op woensdag 15 en donderdag 16 februari ben je, van 15.00 tot 19.00 uur, van harte welkom op onze Open Dagen. Het is niet nodig om je hiervoor in te schrijven. 

Ontdek het Cartesius Lyceum

Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze school voor havo, atheneum en gymnasium waarin we uitgaan van de unieke talenten van elke leerling. Wij staan voor inclusiviteit en wereldburgerschap. Dat zie je terug in ons diverse leerlingenpopulatie en ons onderwijsaanbod. We stimuleren een open houding naar elkaar en naar de samenleving. Op onze school ervaren leerlingen de meerwaarde van diversiteit en verschillende culturele achtergronden, zowel in de klas als bijvoorbeeld tijdens onze Europese uitwisselingen. Ons onderwijs is erop gericht om het geloof in eigen kunnen te versterken, waarbij we veel aandacht hebben voor feedback en reflectie.

Het Cartesius Lyceum is een kleine school waar veel verschillende soorten leerlingen naartoe gaan. We omarmen deze diversiteit en proberen voor al onze leerlingen een zo inclusief mogelijke omgeving te creëren. Inclusiviteit betekent voor ons dat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn; ongeacht afkomst, geaardheid, uiterlijk of sociale achtergrond. Iedereen is welkom en moet zich hier ook welkom voelen. We respecteren elkaar in al onze verschillen.

Welkom op het Cartesius

Het Cartesius in vogelvlucht

Starten in een havo/vwo brugklas

Op het Cartesius Lyceum start je met een havo-advies of een gecombineerd havo/vwo-advies in een havo/vwo-brugklas. De brugperiode duurt 2 jaar. In de eerste en tweede klas gaan we samen kijken of je meer tot je recht gaat komen in een 3 havo-klas of in een 3 atheneum-klas. Onze havo-opleiding is een mooie opleiding waarbij we sturen op zelfstandigheid én samenwerken, op teambuilding maar ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. In de eerste klas krijg je een aantal nieuwe vakken en daar zitten ook bijzondere vakken bij zoals science, kunst en drama. Je krijgt ook een nieuwe taal (Duits) en je krijgt twee keer per week lichamelijke opvoeding (gymnastiek), waaronder een uur zwemles in de week. 

Op het Cartesius Lyceum heb je vier projecten per jaar in de onderbouw waarin we sturen op samenwerken en burgerschap. Een project gaat over thema’s zoals migratie, duurzaamheid en liefde en geluk. Burgerschapsvaardigheden zijn bijvoorbeeld het kunnen omgaan met verschillen en je eigen standpunt kunnen verwoorden. Burgerschap zie je ook in de klassenvertegenwoordigers die elke klas heeft en die ook zitting hebben in het onderbouw parlement en onze leerlingenraad. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de schoolleiding over allerlei zaken die in de school spelen. In de bovenbouw hebben we verder een havo- en vwo- parlement waar leerlingen samen met docenten kijken hoe het onderwijs nog beter kan worden. 

Vanaf klas 3 heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een van onze internationaliseringsprojecten. We werken met veel scholen in Europa samen in projecten en je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een uitwisseling met Spanje of met Tsjechië of deelnemen aan een Erasmus-project waar leerlingen uit wel 6 landen aan deelnemen.

 

Starten in vwo brugklas

Op het Cartesius Lyceum start je met een vwo-advies in een vwo-klas. 

In de eerste klas krijg je een aantal nieuwe vakken en daar zitten ook bijzondere vakken bij zoals science, kunst en drama. Je krijgt ook een nieuwe taal (Duits) en je krijgt twee keer per week lichamelijke opvoeding (gymnastiek), waaronder een uur zwemles in de week. Maar je hebt ook een extra vak: klassieke cultuur. Bij klassieke cultuur leer je al wat Latijn en Grieks en leer je veel over de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Na het eerste jaar weet je of de klassieke cultuur iets voor je is en kan je kiezen voor 2 gymnasium of 2 atheneum.

Gymnasium

Kies je voor het gymnasium, dan kies je voor een extra uitdaging. Alles wat je hieronder gaat lezen over het atheneum geldt ook voor jou, maar je krijgt ook de vakken Latijn en Grieks, je hoort de verhalen over de Griekse en Romeinse mythologie en je volgt als gymnasiast een extra reis- en activiteitenprogramma. In de eerste klas nog dichtbij in Amsterdam, maar we gaan steeds verder weg (Trier, Rome, Athene).  Zo krijg je een goede kennis van de Klassieke Oudheid en leer je veel over de wortels van onze Europese beschaving. Die kennis krijg je in de les aangereikt, maar ook tijdens de interlyceale lezingen door het Nederlands Klassiek Verbond die altijd op het Cartesius Lyceum georganiseerd worden. 

Atheneum

Ook wanneer je kiest voor het Atheneum (zonder de Klassieke Talen) gaat er een wereld voor je open. Behalve de schoolvakken, bieden we je veel extra’s. Op het Cartesius Lyceum heb je een aantal projecten per jaar in de onderbouw waarin we sturen op de academische vaardigheden en burgerschap. Een project gaat over thema’s zoals migratie, duurzaamheid en liefde en geluk. Academische vaardigheden zijn bijvoorbeeld zelfstandig leren maar ook samenwerken, onderzoeken, verbanden leggen en debatteren. Burgerschapsvaardigheden zijn bijvoorbeeld het kunnen omgaan met verschillen en je eigen standpunt kunnen verwoorden. Burgerschap zie je ook in de klassenvertegenwoordigers die elke klas heeft en die ook zitting hebben in het onderbouw parlement en onze leerlingenraad. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de schoolleiding over allerlei zaken die in de school spelen. In de bovenbouw hebben we verder een havo- en vwo- parlement waar leerlingen samen met docenten kijken hoe het onderwijs nog beter kan worden. 

In de bovenbouw krijg je verder het vak Big History, een nieuw, uitdagend schoolvak waar je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Het vak combineert veel wetenschappelijke disciplines en behandelt 13,7 miljard jaar geschiedenis: het begint met de oerknal en eindigt in het hier en nu. 

Ook heb je vanaf klas 3 de mogelijkheid om deel te nemen aan een van onze internationaliseringsprojecten. We werken met veel scholen in Europa samen in projecten en je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een uitwisseling met Spanje of met Tsjechië of deelnemen aan een Erasmus-project waar leerlingen uit wel 6 landen aan deelnemen.

 

Podcast Cartesius Lyceum: Bij de les

Docent geschiedenis Annemarie Proost en docent Engels Eduard van Dam maken een podcast waarin ze docenten en leerlingen interviewen. De podcast heet Bij de les en is niet alleen heel leerzaam maar ook zeker leuk om naar te luisteren. De podcast is te beluisteren via alle reguliere kanalen, zoek op "Bij de les" in je podcast-app.

Aanmelden Brugklas

Wil je je aanmelden voor de brugklas van het Cartesius Lyceum? Klik dan hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure.

volg ons:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.