Schoolfeesten worden georganiseerd door de feestcommisie, bestaande uit leerlingen uit de bovenbouw met begeleiding van een docent. Er zijn meerdere feesten per jaar: twee voor de onderbouw en twee voor de bovenbouw, het kerstgala en de examenstunt. De feestcommissie deelt foto's van de schoolfeesten op hun facebookpagina. 

Bij de feesten zijn altijd docenten aanwezig. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan. Ouders krijgen vooraf bericht van datum en eindtijd van het schoolfeest.

Feesten onderbouw: de feesten voor klas 1 en 2 zijn op school. 

Feesten bovenbouw: de feesten voor klas 3 en hoger vinden plaats op een locatie buiten de deur, in een club of discotheek

Kerstgala: vlak voor de kerstvakantie is er een kerstgala voor alle leerlingen en alle docenten in De Melkweg. Indien mogelijk wordt hier ook een live-oprtreden door een artiest geregeld. 

Examenstunt: Op hun laatste lesdag zorgen de examenkandidaten voor een mooi feest voor iedereen op het plein voor de school. Deze stunt vindt 's middags plaats en het programma is altijd een verrassing.