Procedure schoolpas en kluisjes voor leerlingen

Wanneer je start bij het Cartesius Lyceum krijgt je een schoolpas, die je hele schoolcarrière meegaat. Als je die pas kwijtraakt, kun je tegen betaling van 10 euro een nieuwe pas laten maken.
Alle leerlingen krijgen een kluisje en dat is kosteloos.
Tijdens het eerste mentorcontact in het nieuwe schooljaar krijgen leerlingen een kluisje toegewezen.
Aan het einde van het schooljaar bij het inleveren van de boeken wordt de schoolpas bij de mentor ingeleverd.
De mentor verzamelt de schoolpassen van zijn/haar mentorklas en levert deze in bij administratie (Hasna). Zij deactiveert de schoolpas.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wijst Hasna leerlingen opnieuw een kluisje toe en Ger, onze conciërge,  activeert de passen.
Na activering krijgen de mentoren van Ger de schoolpassen van hun mentorleerlingen en de leerlingen krijgen via hun mentor hun schoolpas weer terug.
Voor nieuwe leerlingen (zij-instromers) is er een “blanco-leenpas” op naam. Deze wordt omgeruild als de definitieve pas klaar is.

 

Gebruik kluisjes

Het kluisje wordt gebruikt om boeken in te stoppen, zodat er niet met zware tassen gesjouwd hoeft te worden de hele dag, maar ook je jas (pet, sjaal, handschoenen e.d. ) wordt er in opgeborgen.
Bij regenachtig weer is er een verrijdbaar kledingrek in de hal waar de jassen eventueel opgehangen kunnen worden. Dit is op eigen risico!
In de kluis kan met een plastic tas de boeken beschermd worden.

 

Verlies of diefstal

Bij verlies en/of diefstal dient de gebruiker dit direct door te geven aan receptie én Ger, waarna de kluis door Ger geblokkeerd wordt. Bij de administratie (Hasna) wordt een nieuwe pas aangevraagd tegen betaling van 10 euro. Daarna zal Ger deze nieuwe pas weer activeren.

 

Kopieertegoed

In de ouderbijdrage is een bedrag van 10 euro opgenomen voor kopieertegoed. Dit tegoed hangt aan het leerling-account.

 

 

Kort samengevat:

Einde schooljaar

Leerlingen leveren via hun mentor de schoolpas in
Leerlingen, die vertrekken, mogen schoolpas houden
Na inleveren boeken worden alle kluizen leeggehaald en schoongemaakt.

Begin nieuwe schooljaar

Administratie (Hasna) wijst opnieuw de kluizen toe aan alle leerlingen en geeft de passen aan Ger, conciërge.
Ger activeert de passen en geeft deze aan de mentoren
De mentoren geven de passen weer terug aan de leerlingen

Nieuwe leerlingen

Voor zij-instromers is er een “blanco-leenpas” op naam. Deze wordt omgeruild als de definitieve passen klaar zijn.