De leerlingenraad is een schakel tussen de schoolleiding en de leerlingen doordat zij de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies geeft. Verder is het de taak van de leerlingenraad om een luisterend oor te bieden voor de problemen van leerlingen en vervolgens om te proberen hier ook iets aan te doen. Het is ook ons doel om de school te verbeteren d.m.v. constructieve op- en aanmerkingen van leerlingen. 

Wij vergaderen elke twee weken op maandag van 16.30 - 17.30 uur in lokaal 0.12. Doordat leerlingen doorstromen, verliezen wij elk jaar leden. Om tot de vertegenwoordiging te komen die onze school verdient, is het noodzakelijk om elk jaar nieuwe leden te werven.  Lijkt de leerlingenraad iets voor jou? Of heb je misschien vragen? Stuur ons dan een e-mail: leerlingenraad@cartesius.espritscholen.nl