Leerlingparticipatie

Op het Cartesius Lyceum vinden we het erg belangrijk dat de leerlingen inspraak hebben in wat er gebeurt op school. Er is een leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad (MR) en er is een leerlingenraad. Verder heeft elke klas in de onderbouw klassenvertegenwoordigers die de klas vertegenwoordigen in gesprekken met de mentor en schoolleiding. Een aantal klassenvertegenwoordigers neemt ook plaats in de leerlingenraad. Nieuw dit jaar is dat er in de bovenbouw havo een HAVO-parlement is, waar docenten en schoolleiding in gesprek gaan met leerlingen over het reilen en zeilen in de afdeling. 

Ook een nieuwe ontwikkeling is de jongerenrechtbank, die in schooljaar 2018-2019 wordt opgestart.  Meer informeel kunnen leerlingen hun stem laten horen in de schoolkrant, het Krantesius.

Leerlingen in de bovenbouw kunnen 'leerlingparticipatiepunten' verdienen door deel te nemen aan bovengenoemde activiteiten, maar ook door bijvoorbeeld te assisteren bij een diploma-uitreiking, door de schoolfeesten te organiseren, door peerleader te zijn of door bijles te geven aan onderbouwleerlingen. Wij vinden het in het kader van burgerschap belangrijk dat leerlingen op deze manier meewerken op school en hun talenten inzetten.