Gedurende het schooljaar vinden er diverse excursies plaats. Er valt te denken aan trips in het kader van het onderwijs voor de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, maatschappijwetenschappen of kunst.

De leerlingen kunnen ook voor vervolgopleidingen onderweg zijn. Een groot gedeelte van de excursies vindt plaats binnen lesverband.

 

De leerlingen gaan bijvoorbeeld bij biologie op veldonderzoek in het Westerpark of tijdens Maatschappijleer naar de Tweede Kamer in Den Haag. De excursies zijn terug te vinden in de jaaragenda op onze website.