Gedurende het schooljaar vinden er diverse excursies plaats. Er zijn bijvoorbeeld trips voor de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, maatschappijwetenschappen en kunst. Zo gaan onze leerlingen naar de Eiffel maar ook ontdekken ze diverse nieuwe buurten in Amsterdam, volgen onze leerlingen gastcolleges op de Universiteit, gaan ze naar Artis of het Westerpark om daar met biologie bezig te zijn of gaan ze naar het Binnenhof in Den Haag om met eigen ogen te zien hoe de Tweede Kamer eruit ziet. 

Er is een culturele jaaragenda waarbij het streven is dat elke leerling elk jaar een voorstelling en een museum bezoekt. 

Aan het einde van het jaar hebben alle onderbouwklassen bovendien nog een leuke afsluitende dag naar bijvoorbeeld een pretpark.

De excursies zijn terug te vinden in de jaaragenda op onze website.

Onze gymnasiumleerlingen hebben bovenop het staandaard excursieprogramma ook nog hun eigen excursies en reizen. Die zijn terug te vinden in het activiteitenprogramma gymnasium.