Erasmus+

Internationale samenwerkingsprojecten in het onderwijs

Het Cartesius Lyceum doet mee met het Erasmus+ project, een programma met verschillende landen binnen de Europese Unie.

Onze leerlingen kunnen in het derde leerjaar deelnemen aan één van de ErasmusPlus-projecten. In deze projecten werkt het Cartesius Lyceum samen met 4 of 5  scholen uit verschillende landen in Europa. In kleine groepjes gaan  de leerlingen onder begeleiding naar bijvoorbeeld Spanje, waar zij dan samenwerken in een internationale klas met bijvoorbeeld leerlingen uit Engeland, Denemarken, Italië en Duitsland. Er wordt altijd gewerkt rondom een thema dat te maken heeft met (wereld)burgerschap, bijvoorbeeld het immigratievraagstuk of armoedeprobleem.

Helaas zijn de uitwisselingen in het schooljaar 2020-2021 door Corona uitgesteld. 

Hieronder een overzicht van de Erasmusprojecten.