Erasmus+

Internationale samenwerkingsprojecten in het onderwijs

Het Cartesius Lyceum doet mee met het Erasmus+ project, een programma met verschillende landen binnen de Europese Unie.

Onze leerlingen kunnen in het derde leerjaar deelnemen aan één van de ErasmusPlus-projecten. In deze projecten werkt het Cartesius Lyceum samen met 4 of 5  scholen uit verschillende landen in Europa. In kleine groepjes gaan  de leerlingen onder begeleiding naar bijvoorbeeld Spanje, waar zij dan samenwerken in een internationale klas met bijvoorbeeld leerlingen uit Engeland, Denemarken, Italië en Duitsland. Er wordt altijd gewerkt rondom een thema dat te maken heeft met (wereld)burgerschap, bijvoorbeeld het immigratievraagstuk of armoedeprobleem.

We zijn er trots op dat onze school van Erasmus accreditatie heeft gekregen voor Erasmus-projecten voor het termijn van 2021 tot 2027. Dit betekent dat we minimaal tot 2027 financiering ontvangen om docenten en leerlingen door heel Europa op pad kumnen sturen voor een reis met de klas.

Hieronder een overzicht van de lopende Erasmusprojecten.