Een van de pijlers van het Cartesius Lyceum is wereldburgerschap.  In onze werkweken en buitenlandse uitwisselingen is burgerschap dan ook een rode draad. Deze werkweken vormen een essentieel onderdeel van het curriculum op het Cartesius Lyceum en deelname is dus verplicht. Alleen bij hoge uitzondering is het mogelijk dat een leerling een vervangend programma doet.

Het algemene programma van de reizen en uitwisselingen wordt hieronder vermeld. Voor onze gymnasiasten geldt dat zij bovenop dit programma nog een speciaal gymnasiumprogramma aangeboden krijgen. Dit is te vinden op de pagina van het gymnasium. 

Klas 1: Brugklaskamp

Al in de eerste periode van het jaar gaan de brugklassers samen een paar dagen op kamp in de buurt van Amsterdam. De school en de klasgenoten zijn al een beetje bekend, maar om de klas écht als team te laten functioneren, wordt deze werkweek georganiseerd. Er zijn allerlei activiteiten waarbij je uitgedaagd wordt om samen te werken. 

Klas 3: Uitwisselingen

Vanaf klas 3 heb je de mogelijkheid om mee te gaan met een internationale uitwisseling. Het Cartesius Lyceum heeft contacten met veel scholen en met sommige van die scholen hebben we al jarenlang een gemeenschappelijk project. Zo kun je mee op reis naar Spanje (Adra), naar Duitsland (Bremen) of naar Tsjechie.

Onze leerlingen kunnen in het derde leerjaar ook deelnemen aan één van de ErasmusPlus-projecten. In deze projecten werkt het Cartesius Lyceum samen met 4 of 5  scholen uit verschillende landen in Europa. In kleine groepjes gaan  de leerlingen onder begeleiding naar bijvoorbeeld Spanje, waar zij dan samenwerken in een internationale klas met bijvoorbeeld leerlingen uit Engeland, Denemarken, Italië en Duitsland. Er wordt altijd gewerkt rondom een thema dat te maken heeft met (wereld)burgerschap, bijvoorbeeld het immigratievraagstuk of armoedeprobleem.

Klas 4: HAVO

Onze 4 havo-leerlingen gaan op een werkweek en kunnen daarbij kiezen uit diverse programma's zoals een stedenreis of een outdoorreis naar de Ardennen.

Klas 4: VWO

Onze leerlingen uit 4 vwo hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale uitwisselingen, zoals die bij klas 3 vermeld staan. 

Klas 5: VWO

In de vijfde klas van het vwo gaan al onze leerlingen op een kunst- en cultuurreis naar Rome. Leerlingen met natuurkunde in het pakket krijgen bovendien de kans om mee te gaan op een reis naar Cern (zie pagina bèta-onderwijs).

Examenklassen:

Examenkandidaten  5 havo en 6 vwo met aardrijkskunde in het pakket krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een reis naar het Ruhrgebied en de Eiffel.