Organisatie

De coördinatoren

 

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de rector en de conrectoren, die samen de schoolleiding vormen.

De schoolleiding is belast met het formuleren en uitvoeren van het beleid van de school, de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs. De rector geeft leiding aan het personeel van de school en onderhoudt de contacten met de leerlingen, hun ouders en andere relevante partners van de school. Verder is de rector verantwoordelijk voor de onderwijskundige koers van de school. 

De conrectoren zijn belast met het personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Voor de leerlingzorg krijgen zij ondersteuning van coördinatoren. Op hun beurt werken die coördinatoren weer nauw samen met de mentoren, die ieder belast zijn met de zorg voor één klas (in de vijfde en zesde klas: voor een aantal individuele leerlingen).