Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs en één of meer lerarenopleidingen. Het doel van een dergelijk samenwerkingsverband is om de theorie en praktijk van het opleiden van studenten en docenten dichter bij elkaar te brengen.

De stage van de leraren-in-opleiding (Lio) bestaat niet meer uit het geven en bijwonen van enkele losse lessen; de student draait het hele jaar volledig mee met de school en leert zo alle aspecten van het docentschap kennen. Dit heeft als voordeel dat studenten, de leraren-in-opleiding, meer praktijkervaring opdoen. Zij brengen echter ook nieuwe onderwijskundige en pedagogische inzichten mee de school in, waar zittende docenten hun voordeel mee kunnen doen. Bovendien verrichten de studenten taken voor de school, zoals surveilleren, excursies organiseren, bijlessen geven, huiswerkbegeleiding verzorgen en het uitvoeren van onderwijskundige onderzoeken in de school.

De werkbegeleider (een bevoegde en ervaren docent) zorgt voor de dagelijkse begeleiding van de studenten. Daarnaast is er een schoolopleider die intervisiebijeenkomsten verzorgt voor alle studenten en de werkbegeleiders. Deze laatste groep ontvangt ook extra training en begeleiding in het coachen en beoordelen van de studenten. Ook de stagiaires worden aanvullend getraind: zij volgen een deel van hun theoretische vakken niet op de lerarenopleiding, maar doen dit direct binnen het Cartesius. Zij kunnen de theorie dan meteen in de praktijk toetsen door, bijvoorbeeld, het houden van interviews met leerlingen of door lesobservaties uit te voeren.

Wij werken samen met de volgende opleidingsinstituten: de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding (HvA) en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Schoolopleider: Anneke Dekker