Open Dagen

Dit jaar is het vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk om de open dagen zoals gebruikelijk op school te organiseren. We zullen de open dagen daarom op een andere manier gaan vormgeven. Zodra hier meer over bekend is, zal de informatie op deze pagina geplaatst worden.

Over het Cartesius Lyceum
Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze school waarin innovatie en traditie hand in hand gaan. Wij staan voor inclusiviteit en wereldburgerschap en dat zie je terug in onze diverse leerlingenpopulatie en ons onderwijsaanbod. We stimuleren een open houding naar elkaar en de samenleving. 

Op onze school ervaren leerlingen de meerwaarde van diversiteit en verschillende culturele achtergronden, zowel in de klas als tijdens onze uitwisselingen naar andere scholen in Europa.

Wij bieden naast havo en atheneum een volwaardige gymnasiumopleiding aan met Latijn en Grieks. Alle VWO-leerlingen krijgen in de eerste klas het vak Klassieke cultuur en kiezen daarna of zij door willen gaan naar 2 Gymnasium.

Naast vaklessen volgen alle leerlingen thematisch projectonderwijs. In de onderbouw zijn er jaarlijks vier projecten met thema's als: Amsterdam en ik, Wijk van de toekomst, Migratie en Duurzaamheid. In de bovenbouw bieden we o.a. het vak Big History waarbij de wereldgeschiedenis van de oerknal tot nu wordt besproken en leerlingen kunnen bijvoorbeeld een  cursus Cambridge Engels volgen.

Het Cartesius Lyceum is gehuisvest in een prachtig, historisch pand met eigentijdse voorzieningen. Wil je een kijkje nemen in ons schoolgebouw? Loop dan met Streetview virtueel door ons schoolgebouw heen.

Soorten brugklassen
Het Cartesius Lyceum heeft zowel VWO (atheneum en gymnasium) brugklassen als Havo/VWO brugklassen.

Aanmeldingsprocedure
Binnenkort zal de informatie over de aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2021-2022 geplaatst worden.