Onze Open Dagen zijn op 29 en 30 januari 2020 van 15:00 tot 19:00. Wees welkom! Aanmelden is niet nodig.


Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze school waarin innovatie en traditie hand in hand gaan. Wij staan voor inclusiviteit en wereldburgerschap en dat zie je terug in onze diverse leerlingenpopulatie en ons onderwijsaanbod. We stimuleren een open houding naar elkaar en de samenleving. 

Op onze school ervaren leerlingen de meerwaarde van diversiteit en verschillende culturele achtergronden, zowel in de klas als tijdens onze uitwisselingen naar andere scholen in Europa.

Wij bieden naast havo en atheneum een volwaardige gymnasiumopleiding aan met Latijn en Grieks. Alle VWO-leerlingen krijgen in de eerste klas het vak Klassieke cultuur en kiezen daarna of zij door willen gaan naar 2 Gymnasium.

Naast vaklessen volgen alle leerlingen thematisch projectonderwijs. In de onderbouw zijn er jaarlijks vier projecten met thema's als: Amsterdam en ik, Wijk van de toekomst, Migratie en Duurzaamheid. In de bovenbouw bieden we o.a. het vak Big History waarbij de wereldgeschiedenis van de oerknal tot nu wordt besproken. 

Bij de Cartesius Academie kunnen leerlingen verschillende keuzemodules volgen zoals Cambridge Engels.

Het Cartesius Lyceum is gehuisvest in een prachtig, historisch pand met eigentijdse voorzieningen. Wil je een kijkje nemen in ons schoolgebouw? Loop dan met Streetview virtueel door ons schoolgebouw heen.

Soorten brugklassen
Het Cartesius Lyceum start het schooljaar 2020-2021 met 3 VWO (atheneum en gymnasium) brugklassen en 3 Havo/VWO brugklassen.

Aanmeldingsprocedure
Onze school doet mee aan de Centrale Loting & Matching. U kunt uw kind aanmelden voor onze school van 2 tot en met 13 maart 2020. 
U kunt hiervoor vanaf 24 februari telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 
020-5849677, of via de mail info@cartesius.espritscholen.nl.

Wanneer de afspraak plaatsvindt, moet u de voorkeurslijst met twaalf VO scholen (zie keuzegids pagina 30) meenemen. Het is niet noodzakelijk dat uw kind dan meekomt. Nadat wij de voorkeurslijst digitaal verwerkt en geprint hebben, zet u hier uw handtekening onder voor akkoord. Uw kind neemt dan deel aan de Centrale Loting & Matching.

Tevens vragen wij u dan vast het inschrijfformulier van onze school mee te nemen. Dat is dan te vinden op onze website en wij vragen u in verband met de leesbaarheid dit vooraf digitaal in te vullen, te printen en te ondertekenen. Wanneer u geen printer tot uw beschikking heeft, kunt u het ingevulde formulier naar ons mailen en dan printen wij het voor u uit en zet u op school uw handtekening.

Op 2 april vindt de Centrale Loting & Matching plaats.