Onze Speerpunten

Projectonderwijs, internationalisering, Cartesius Academie: Big History & Cambridge Engels en een modern gymnasium!

Cartesius Lyceum: projectonderwijs
Doelen:
- Vakoverstijgend en probleemgestuurd werken
- Samenwerken en verantwoordelijkheid stimuleren
- Leren kun je overal: in en buiten de school
- Trots je eindproduct: laten zien bij een feestelijke afsluiting

Hoe?
Tijdens projecturen werken meerdere vakken samen aan een project. Het project start met een 'probleem'. Samen met andere leerlingen los je dit probleem op en tijdens de afsluitende projectdagen rond je het project af en laat je je ouders zien wat je gedaan hebt.

Voorbeelden van projecten: 
- "Cartesius en ik" over groepsvorming, identiteit en burgerschap
- "Amsterdam en ik" over alles wat Amsterdam te bieden heeft: geschiedenis, diversiteit en een internationaal karakter

Cartesius Lyceum: internationalisering
Doelen:
- Wij zijn wereldburgers in onze stad, ons land en de wereld
- Bewust worden van eigen identiteit maar ook openstaan voor andere culturen, normen en waarden
- Intercultureel competent worden

Hoe?
We organiseren vanaf de brugklas werkweken en excursies waarbij ook (wereld)burgerschap een belangrijk thema is. Eerst nog in eigen land (bv. het brugklaskamp), maar vanaf klas 3 kun je ook meedoen aan uitwisselingsprojecten met andere scholen in Europa. In klas 4 doet elke leerling mee aan een (buitenlandse) werkweek. 

Voorbeelden:
Uitwisselingsprojecten met scholen in Spanje, Tsjechië, Duitsland, Italië en Bulgarije. 
Brugklaskamp in de omgeving van Amsterdam en werkweken in klas 4, waaronder surfkamp naar Zuid-Frankrijk en een survivalweek in de Ardennen.


Cambridge English
In 5VWO kun je worden toegelaten tot de module Cambridge Engels. Je sluit deze module af met een extern examen. Bij goed resultaat krijg je een certificaat Cambridge Advanced English dat internationaal erkend is.

Big History 
In de bovenbouw van ons vwo besteden we speciale aandacht aan de academische vorming van onze leerlingen. Dit doen we onder andere door in 4 em 5 vwo de ontwikkeling van de wereld te bekijken door een wetenschappelijke bril bij het vak Big History. 
Big History is de ontstaansgeschiedenis van de aarde gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en behandelt 13,8 miljard jaar geschiedenis in het vierde en vijfde leerjaar van het vwo: het begint met de oerknal, loop door tot het hier en nu en eindigt met het kijken naar de toekomst. Big History is een schoolvak dat de leerlingen leert interdisciplinair te denken en vakken te verbinden die in het traditionele curriculum los van elkaar staan. Het hoofddoel van Big History is een oriëntatie en voorbereiding op de wetenschappen, verhoging van de algemene kennis en stimuleert om na te denken over de uitdagingen waar we als mensheid mee te maken hebben. 

Gymnasium op het Cartesius
- Klassieke cultuur voor álle vwo-leerlingen in klas 1
- Keuze voor Grieks en Latijn vanaf klas 2
- Extra excursies en activiteiten voor gymnasiumleerlingen