Het Cartesius Lyceum is gesitueerd in een prachtig gerenoveerd schoolgebouw aan het Frederik Hendrikplantsoen in Amsterdam-West. 

Drie gebouwen samengevoegd
Het gebouw is een samenvoeging van drie schoolgebouwen die alle drie gebouwd zijn naar aanleiding van de Wet op het Lager Onderwijs uit 1857. De school bestaat uit de gebouwen aan de Van Oldenbarneveldtkade 12, 14 en 16 (tegenwoordig Van Oldebarneveldtplein). Het gebouw aan de Van Oldenbarneveldtkade 12-14 is het oudst en komt uit 1884. Het gebouw loopt door tot aan het Frederik Hendrikplantsoen en heeft een binnenplaats. In 1966 verhuisde de ingang van de school naar het Frederik Hendrikplantsoen. Het gebouw aan de Van Oldenbarneveldtkade 16 is ontworpen door Bastiaan de Greef van Publieke Werken en werd gebouwd tussen 1892 en 1899. Dit gebouw staat sinds 1983 in verbinding met het andere naastgelegen schoolgebouw.

Verbouwing
In 1999 neemt het Cartesius Lyceum zijn betrekking in het schoolgebouw. Tussen 2008 en 2011 wordt het gebouw ingrijpend verbouwd. De gevel wordt opgeknapt en van binnen wordt alles opnieuw ingericht. Met behoud van het oude monumentale karakter, de hoge lokalen en prachtige trappen is er een modern schoolgebouw ontstaan met fantastisch geroutilleerde bèta-lokalen en een dramalokaal waar voorstellingen kunnen plaatsvinden. In de oude binnenplaats is nu de aula met daarboven een eigen gymzaal. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 heeft het Cartesius Lyceum ook weer een mediatheek.

- In het jaar 2019 wordt er 135 onderwijs gegeven in dit gebouw en is het Cartesius Lyceum precies 20 jaar gevestigd in dit pand!

- Wil je een kijkje nemen in ons schoolgebouw? Loop dan met Streetview virtueel door ons schoolgebouw heen.

Verbouwing, restauratie en nieuwbouw Cartesius Lyceum