Aanmelding zij-instroom 2022-2023

Onderbouw
Via onderstaand formulier kunt u uw kind aanmelden voor de wachtlijst voor zij-instroom in de onderbouw, leerjaar 2 en 3, voor schooljaar 2022-2023:
forms.gle/Yq1uhUr8guHHvjnm7

Bovenbouw
Via onderstaande formulieren kunt u uw kind aanmelden voor de wachtlijst voor zij-instroom in de bovenbouw voor schooljaar 2022-2023. Er is een formulier voor aanmelding voor 4 Havo en een formulier voor aanmelding voor 4 en 5 Vwo. We nemen geen leerlingen aan in de eindexamenklassen 5 Havo en 6 Vwo, aanmelden hiervoor is dus ook niet mogelijk. Belangrijk: als je je voor de bovenbouw aanmeldt vóór 1 april, dan houden we in principe rekening met je in de formatie en is de kans groot dat je geplaatst kan worden, het blijft wel altijd afhankelijk van de gekozen vakken en de beschikbaarheid daarvan.

Behandeling aanmeldingen
De behandeling van de aanmeldingen zij-instroom start vanaf 1 mei 2022. Vanaf dat moment zullen we u informeren over de mogelijkheden voor zij-instroom. Als er (waarschijnlijk) plaats is, nodigen we de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uit voor een intakegesprek. Vooraf zullen we u vragen om een aantal documenten naar ons op te sturen:

Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst als er plek is. Leerlingen van een andere Esprit-school hebben bij plaatsing voorrang. Pas in de laatste weken van het schooljaar wordt definitief duidelijk of en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instromers. 

Er zijn in principe geen instroomeisen voor leerlingen die met een vmbo-tl-diploma willen instromen in 4 havo. Dat geldt eveneens voor het instromen in 5 vwo met een havo-diploma. Eventuele deficiënties in het vakkenpakket worden bij het intakegesprek in kaart gebracht. Dat kan resulteren in inhaalwerk in de vakantie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar of gedurende het schooljaar in 4 havo of 5 vwo. Een leerling kan definitief worden geplaatst als wij een bevorderingsbewijs (afgegeven door de huidige school) voor het gewenste leerjaar en niveau hebben ontvangen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: aanmelden@cartesius.espritscholen.nl.