Aanmelding zij-instroom 2021-2022

Vanaf 11 januari 2021 kunt u uw kind op de wachtlijst zetten voor zij-instroom. U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de wachtlijst middels het volgende formulier: https://forms.gle/D3Uax1uo2oVLjJt36

De behandeling van de aanmeldingen zij-instroom start vanaf 1 mei 2021. Vanaf dat moment zullen we u informeren over de mogelijkheden voor zij-instroom. Als er (waarschijnlijk) plaats is, nodigen we de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uit voor een intakegesprek. Vooraf zullen we u vragen om een aantal documenten naar ons op te sturen:

Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst als er plek is. Leerlingen van een andere Esprit-school hebben bij plaatsing voorrang. Pas in de laatste weken van het schooljaar wordt definitief duidelijk of en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instromers. 

Er zijn in principe geen instroomeisen voor leerlingen die met een vmbo-tl-diploma willen instromen in 4 havo. Dat geldt eveneens voor het instromen in 5 vwo met een havo-diploma. Eventuele deficiënties in het vakkenpakket worden bij het intakegesprek in kaart gebracht. Dat kan resulteren in inhaalwerk in de vakantie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar of gedurende het schooljaar in 4 havo of 5 vwo. Instromen in het examenjaar, havo 5 of vwo 6, is in principe niet mogelijk. Een leerling kan definitief worden geplaatst als wij een bevorderingsbewijs (afgegeven door de huidige school) voor het gewenste leerjaar en niveau hebben ontvangen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: aanmelden@cartesius.espritscholen.nl.