Aanmelding zij-instroom

 

U kunt uw zoon/dochter op de wachtlijst zetten voor zij-instroom. De behandeling van de aanmeldingen voor zij-instroom start vanaf eind mei 2019. Vanaf dat moment zullen we u informeren over de mogelijkheden voor zij-instroom. Als er (waarschijnlijk) plaats is, nodigen we de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uit voor een intakegesprek.

 

  • Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst als er plek is. Leerlingen van een andere Esprit-school hebben bij plaatsing voorrang. Pas in de laatste weken van het schooljaar wordt definitief duidelijk of en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instromers. 
  • Er zijn in principe geen instroomeisen voor leerlingen die met een vmbo-tl-diploma willen instromen in 4 havo. Dat geldt eveneens voor het instromen in 5 vwo met een havo-diploma. Eventuele deficiënties in het vakkenpakket worden bij het intakegesprek in kaart gebracht. Dat kan resulteren in inhaalwerk in de vakantie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar of gedurende het schooljaar in 4 havo of 5 vwo.
  • Instromen in het examenjaar, havo 5 of vwo 6, is in principe niet mogelijk.

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor zij-instroom door een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier te sturen naar zij-instroom@cartesius.espritscholen.nl

  • Aanmeldingsformulier zij-instromers = download hier (Gebruikt u Chrome als browser? Sla dan het formulier op uw computer op, open de pdf en vul vervolgens het formulier in Adobe in).