Aanmelden brugklas

Aanmelden brugklas

Dit jaar hebben leerlingen van groep 8 zich bij een middelbare school aangemeld op een digitale manier.

Na sluiting van de aanmeldingsperiode (17 maart) volgt de toelatingsprocedure. Alle plaatsbare leerlingen worden voorgelegd aan het Matching- en Plaatsingssysteem. 

Graag maken we een ieder ervan bewust dat er twee ouderportalen zijn ten behoeve van de Loting en Matching:

- Eén ouderportaal waar ouders/verzorgers hun kind digitaal konden (en voor de 2e  ronde, kunnen) aanmelden (inloggen via www.elkadam.nl met ELK-nummer en wachtwoord).

- Eén ouderportaal waar ouders/verzorgers op 7 april de uitslag zien van de Loting en Matching. De link hiervoor ontvangen zij per mail een paar dagen voor de uitslag en op de dag van de uitslag kunnen de ouders/verzorgers hier om half 4 de uitslag zien.

Nadat de loting en plaatsing heeft plaatsgevonden en uw zoon of dochter is ingeloot voor het Cartesius Lyceum ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Vervolgens wordt uw zoon of dochter uitgenodigd om de kennismakingsmiddag bij te wonen op woensdag 29 juni.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure: https://www.voschoolkeuze020.nl/.

Uw kind is niet geplaatst of niet tevreden met de plaatsing. Wat nu?

Er zijn twee rondes, een grote en een kleine. Tijdens de eerste (grote) ronde (de Centrale Loting & Matching) kunt uw kind geplaatst zijn op een school die laag op de voorkeurslijst staat. U kunt dan dan besluiten uw kind terug te trekken om mee te doen aan de tweede (kleine) ronde, de zogenoemde afrondingsfase. In die afrondingsfase doen ook leerlingen mee die in de Centrale Loting & Matching niet geplaatst konden worden. Om een plek aangeboden te krijgen, dient u de volgende stappen te nemen:

1. Afmelden: Geplaatst in de eerste ronde? Maar toch meedoen aan de tweede ronde? Dan moet u uw kind afmelden bij de school waar hij/zij geplaatst is. U dient hiervoor een verklaring te ondertekenen. Wanneer u een mail stuurt naar info@cartesius.espritscholen zorgen wij ervoor dat uw zoon/dochter uit ELK teruggetrokken wordt.

2. Vanaf donderdag 7 april 15:30 uur kunt u op https://voschoolkeuze020.nl/ de VO-scholen bekijken die op dat moment nog plek beschikbaar hebben. 

3. Nieuwe voorkeurslijst maken: U logt in op het ouderportaal van ELK via www.elkadam.nl met het bestaande account (ELK – nummer en wachtwoord). Dus alleen de scholen die nog plek hebben staan op deze keuzelijst. U kunt dan hier opnieuw een voorkeurslijst invullen.

4. Aanmelden: U kunt uw kind dan digitaal aanmelden vanaf vrijdag 8 april tot en met dinsdag 12 april 

5. Uitslag Centrale Loting & Matching afrondingsfase: Op donderdag 14 april om 15:30 uur zal de uitslag van de tweede ronde van de Centrale Loting & Matching gepubliceerd worden in het ouderportaal.