Aanmelden brugklas

Dit jaar kunnen leerlingen van groep 8 zich bij een middelbare school aanmelden op een nieuwe, digitale manier.
Volgens eerdere berichtgeving zou u op dit moment de keuzelijst voor het voortgezet onderwijs Amsterdam van de leerkracht van uw kind krijgen waarop u de voorkeur zou moeten invullen. In plaats daarvan komt er een online systeem met digitale aanmeldingsformulieren en keuzelijsten. Dit wordt vanuit de basisschool met u gecommuniceerd en van hen krijgt u een inlogcode voor het ouderportal van ELK waarin u uw keuze vastlegt.

De digitale aanmelding vindt plaats volgens het oorspronkelijke tijdpad, dus van 8 t/m 19 maart.

Na sluiting van de aanmeldingsperiode volgt de toelatingsprocedure. Alle plaatsbare leerlingen worden voorgelegd aan het Matching- en Plaatsingssysteem. 

Op 8 april vindt de centrale loting en matching plaats. U kunt via het ouderportal van dit programma zelf zien waar uw kind is geplaatst.

 

Nadat de loting en plaatsing heeft plaatsgevonden en uw zoon of dochter is ingeloot voor het Cartesius Lyceum ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Vervolgens wordt uw zoon of dochter uitgenodigd om de kennismakingsmiddag bij te wonen op woensdag 30 juni.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure: https://www.voschoolkeuze020.nl/