School

Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze school waar innovatie en traditie hand in hand gaan. We prikkelen nieuwsgierigheid en creativiteit. We stimuleren een open houding naar elkaar en naar de samenleving, binnen en buiten de landsgrenzen. Wij bieden naast havo en vwo ook een volwaardige gymnasiumopleiding aan met Latijn en Grieks. Naast vaklessen volgen alle leerlingen thematisch en vakoverstijgend projectonderwijs. Onze leerlingen worden uitgedaagd om zich verder te ontplooien met bijvoorbeeld Cambridge English en Big History. 

Het Cartesius Lyceum is een school met een relatief informele sfeer en korte lijnen tussen leerlingen, docenten en schoolleiding. De Cartesiusleerling denkt graag na over de rol die hij/zij als burger in gaat nemen in onze stad en samenleving en vindt het leuk om actief mee te doen met alles wat school te bieden heeft en zich breed te ontwikkelen.