School

Het Cartesius lyceum...

 

  • is een kleine, veilige school;
  • stelt het leren én de brede ontwikkeling van de leerling centraal;
  • stelt hoge eisen: leerlingen worden uitgedaagd wetenschappelijk te denken, snel meerdere talen te leren, digitaal vaardig(er) te worden, zich te ontwikkelen op zowel kunstzinnig als natuurwetenschappelijk vlak.
  • is een school met een relatief informele sfeer en korte lijnen tussen leerlingen, docenten en schoolleiding;
  • biedt veel ruimte voor ideeën en initiatieven vanuit leerlingen.

 

De Cartesiusleerling...

 

  • is een breed geïnteresseerde, sociaal bevlogen wereldburger die de stadse omgeving, in al haar facetten, als context heeft;
  • denkt graag na over de rol die hij/zij als burger in gaat nemen in onze stad en samenleving;
  • vindt het leuk en belangrijk om actief te participeren aan het schoolleven en zich breed te ontwikkelen.