OLM-gesprekken

De mentor nodigt de ouders van zijn leerlingen én die leerlingen zelf uit voor een driehoeksgesprek, het OLM-gesprek (Ouders - Leerling- Mentor). Het eerste gesprek zal in het najaar plaatsvinden, eventueel volgt in het voorjaar nog een tweede uitnodiging. 

 

Oudercontactmiddag / -avond

Op de oudercontactmiddag en -avonden vinden de gesprekken tussen vakdocenten en ouders plaats. Ouders krijgen de gelegenheid zich daarvoor digitaal aan te melden. De uitnodiging voor deze ouderavonden worden per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is van 'ouder 1'. De data van de oudercontactmiddag/ -avonden staan in de jaargaenda vermeld.

 

Overige ouderbijeenkomsten

Aan het begin van het jaar organiseren we kennismakingsavonden voor ouders per laag. U maakt dan kennis met de conrector, de coordinator en de mentor van uw kind en krijgt informatie over het programma en de activitieten die dat jaar in de laag van uw kind plaatsvinden.

Verder organiseren we elke jaar een Ouderatelier, zijn er speciale informatieavonden rondom de reizen die leerlingen maken en voorlichting rondom profiel- en studiekeuze.