Ouderspreekavonden

Op de ouderspreekavonden vinden de gesprekken tussen docenten en ouders plaats. Ouders krijgen de gelegenheid zich daarvoor digitaal in te schrijven m.b.v. het leerlingnummer en een wachtwoord. Deze gegevens kunt u in de brief vinden die uw kind meekrijgt bij het rapport. De ouders die zich digitaal hebben ingeschreven, kunnen met deze inloggegevens zien hoe laat ze ingeroosterd zijn. Daarnaast geven we het overzicht van de gesprekken mee aan uw kind.

*2017 (een ouderspreekavond: op deze avond kunt u met alle vakdocenten spreken van uw kind) 

*2018 (een ouderspreekavond: op deze avond kunt u met alle vakdocenten spreken van uw kind)

*2018 (een mentorspreekavond: op deze avond kunt u enkel alléén met de mentor spreken)

 

Ouderbijeenkomsten

Een aantal keren per jaar organiseren we ouderbijeenkomsten, informatieavonden en/of thema-avonden. Wij informeren u tijdig wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden.