Aanmelding op het Cartesius Lyceum 2018

 

U kunt uw kind aanmelden voor onze school van 5 tot en met 16 maart 2018. Het overhandigen van de voorkeurslijsten kan tijdens deze periode dagelijks tussen 9:00 en 15:30 uur.

Leerlingen melden zich aan bij de school van eerste voorkeur met een zo lang mogelijke voorkeurslijst.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 020-5849677.

 

1. Wij ontvangen graag de voorkeurslijst.

Nadat wij de voorkeurslijst digitaal verwerkt en geprint hebben, zet u hier uw handtekening onder voor akkoord.

 

2. Na sluiting van de aanmeldingsperiode volgt de toelatingsprocedure:

Zijn alle leerlingen met het juiste advies ook plaatsbaar volgens het aangeleverde leerlingvolgsysteem? Eventueel volgt hier overleg over met de basisschool. Alle plaatsbare leerlingen worden voor de loting voorgelegd aan het Matching- en Plaatsingssysteem.

 

3. Het Cartesius Lyceum kan volgend jaar maximaal 5 nieuwe brugklassen vormen (140 leerlingen), 2 havo/hv, 3 vwo klassen. Loting vindt centraal plaats. Wij onderscheiden 2 soorten afdelingen: havo+havo/vwo (adviezen havo/vwo, havo)  en atheneum/gymnasium (advies vwo).

 

4. 5 april vindt de centrale loting en matching plaats. U heeft via een speciaal ouderportaal in ELK toegang tot de plaatsing.

 

5. Nadat de loting en plaatsing heeft plaatsgevonden  en uw zoon of dochter is ingeloot voor het Cartesius lyceum ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. U moet dan het inschrijfformulier van onze school meenemen. Deze is t.z.t. te vinden op onze website en wij vragen u in verband met de leesbaarheid deze digitaal in te vullen, te printen en te ondertekenen.

 

6. Vervolgens wordt uw zoon of dochter uitgenodigd om de kennismakingdag bij te wonen op woensdag 27 juni.