De boeken op het Cartesius Lyceum worden verzorgd door Van Dijk Educatie (VDE) te Kampen. Via internet kunt u voor het begin van het nieuwe schooljaar op onze boekenlijsten aanvinken wat u nodig heeft.  Op de lijsten kunt u zien welke boeken verplicht zijn. Mocht u al in het bezit zijn van bijv. de woordenboeken en de juiste (nieuwste) Grote Bosatlas, dan hoeft u die niet meer te bestellen.

Als de boeken besteld worden, zorgt VDE dat het pakket bij u thuis bezorgd wordt. Bij dit pakket vindt u ook de rekening. Het huren van de boeken is gratis, maar afhankelijk van de extra’s die u bestelt, kan er een factuur zijn. U kunt betalen via internetbankieren of door middel van een acceptgiro.

 

De leerboeken huurt u. Aan het eind van het schooljaar komt VDE één dag op school komt om de gehuurde boeken op te halen. Mocht u of uw kind niet in staat zijn om op het afgesproken moment de boeken te brengen, dan kunt u ze per post aan VDE te Kampen zenden. De verzendkosten zijn dan voor uw rekening. Weggeraakte en beschadigde boeken zullen helaas door u vergoed moeten worden. U kunt de school hiervoor niet aansprakelijk stellen.

 

Leer- en werkboeken zijn gratis. Niet gratis zijn bijv. de woordenboeken, de nieuwste Grote Bosatlas, leesboekjes bij verschillende talen en de verplichte rekenmachine. Ook boeken voor eindexamenkandidaten die de stof samenvatten (examenbundels) vallen buiten de gratis boeken.

 

Op de rekening vindt u een specificatie van de kosten die niet onder de gratis schoolboeken vallen plus verzendkosten plus een bedrag voor de borg die VDE vraagt plus de vrijwillige ouderbijdrage.