De boeken op het Cartesius Lyceum worden verzorgd door Van Dijk Educatie (VDE) te Kampen. Via internet kunt u op onze boekenlijsten aanvinken wat u nodig heeft.  Op de lijsten kunt u zien welke boeken verplicht zijn. Mocht u al in het bezit zijn van bijv. de woordenboeken en de juiste (nieuwste) Grote Bosatlas, dan hoeft u die niet meer te bestellen.

 

Als de boeken besteld worden, zorgt VDE dat het pakket bij u thuis bezorgd wordt. Bij dit pakket vindt u ook de rekening. Deze is niet voor iedereen gelijk, maar afhankelijk van de klas en de extra’s die u bestelt. U kunt betalen via internetbankieren of door middel van een acceptgiro.

 

De leerboeken huurt u, de werk- en leesboeken koopt u. Dit betekent dat aan het eind van het schooljaar VDE één dag op school komt om alleen de gehuurde boeken op te halen. Mocht u of uw kind niet in staat zijn om op het afgesproken moment de boeken te brengen, dan kunt u ze per post aan VDE te Kampen zenden. De verzendkosten zijn dan voor uw rekening. Weggeraakte en beschadigde boeken zullen helaas door u vergoed moeten worden. U kunt de school hiervoor niet aansprakelijk stellen.

 

In geval van ‘gratis schoolboeken’, zoals aangekondigd door de regering, zult u een rekening krijgen, waarop de leer- en werkboeken gratis zijn. Niet gratis zullen o.a. zijn: de woordenboeken, de nieuwste Grote Bosatlas, leesboekjes bij verschillende talen en de verplichte rekenmachine. Ook boeken voor eindexamenkandidaten die de stof samenvatten vallen buiten de gratis boeken.

 

Op de rekening vindt u dan ook een specificatie van de kosten die niet onder de gratis schoolboeken vallen plus verzendkosten plus een bedrag voor de borg die VDE vraagt plus de vrijwillige ouderbijdrage.