Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. Wanneer u zich tot een interne vertrouwenspersoon wilt wenden, vindt u hieronder de contactgegevens:

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon, zie https://www.espritscholen.nl/home/over-esprit/klachten-en-integriteit/externe-vertrouwenspersoon/

 

Wat doet de interne vertrouwenspersoon? 

Het kan zijn dat je als leerling rondloopt met een probleem dat je moeilijk bespreekbaar vindt. Je wil er eigenlijk wel met iemand over praten, maar omdat het een lastig onderwerp is, weet je niet zo goed met wie. Het kan een probleem zijn dat te maken heeft met medeleerlingen, met je ouders, met een docent of met je mentor, maar het kan ook iets zijn, waar je gewoon zelf mee zit. Het kan gaan over pesten, discriminatie, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, geweld of ieder ander onderwerp waar je je niet goed over voelt en waar je graag even met iemand over spreekt. In dat geval kun je altijd naar één van de vertrouwenspersonen stappen om dit onderwerp te bespreken. Wij zullen een luisterend oor bieden en datgene dat je vertelt in vertrouwen aanhoren. Ook kunnen we, altijd in overleg met jou, kijken hoe we misschien iets kunnen doen aan jouw probleem en wie je daarbij zou kunnen helpen. Misschien is het wel voldoende om er alleen af en toe over te praten, maar misschien vind je het toch wel fijn als we zoeken naar een oplossing. Vaak kan het al helpen om alleen even aan iemand te vertellen waar je mee zit en kan het enorm opluchten als je weet dat je met iemand kan praten.     

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Silke Bossers en Henri Boer en zijn de vertrouwenspersonen van het Cartesius Lyceum. 

Mevrouw Bossers geeft Biologie. Ze is elke maandag, dinsdag en woensdag op school en is vaak te vinden in lokaal 001 of 101. Haar mailadres is s.bossers@cartesius.espritscholen.nl.

Meneer Boer geeft maatschappijwetenschappen en is elke dag op school aanwezig behalve de donderdag. Zijn mailadres is: h.boer@cartesius.espritscholen.nl.