Welkom op de pagina van de Ouderraad!

Contact met ouders is heel belangrijk voor het Cartesius Lyceum. Daarom is er een ouderraad, die ongeveer één keer per zes weken op school vergadert.

De functie van de ouderraad:

•geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school

•het leggen van contacten tussen de ouders en schoolleiding

•beheren en controleren ouderbijdrage en bepalen bestemming

•informatieverstrekking aan de ouders

De Ouderraad bestaat uit ouders die actief betrokken zijn bij het Cartesius Lyceum. De Ouderraad beoogt een vertegenwoordiging te zijn van alle ouders. Wij nodigen ouders uit lid te worden van de Ouderraad zodat ook u kunt meedenken over alle zaken rondom het leerklimaat, wat maakt dat uw kind een goede en prettige schoolcarrière kan hebben. 

We vergaderen 1 keer per 6 weken. De vergaderingen vinden plaats vanaf 18:00 uur op het Cartesius lyceum, in lokaal 0.12. Bent u geinteresseerd, kom gerust een keer meevergaderen. De data staan in de jaaragenda vermeld. 

Wilt u extra informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via ouderraad@cartesius.espritscholen.nl