Welkom op de pagina van de Ouderraad!

 

De Ouderraad bestaat uit ouders die actief betrokken zijn bij het Cartesius Lyceum. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding op basis van vragen van ouders, kwesties en gebeurtenissen op school. De Ouderraad streeft naar optimale samenwerking met de schoolleiding en actieve ouderparticipatie. Zo kunnen we signalen snel oppakken, de voortgang ervan volgen en doorgeven.

De Ouderraad beoogt een vertegenwoordiging te zijn van alle ouders. Wij nodigen ouders uit lid te worden van de Ouderraad zodat ook u kunt meedenken over alle zaken rondom het leerklimaat, wat maakt dat uw kind een goede en prettige schoolcarrière kan hebben.

We vergaderen 1 keer per 6 weken.

 

Wat hebben we gerealiseerd het afgelopen jaar?

 

Naast gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding, heeft de Ouderraad zich het afgelopen jaar bezig gehouden met:

-           ouderbijdrage en besteding hiervan

-           samenwerking met de medezeggenschapsraad en leerlingenraad

-           nieuwe opzet werkweken en financiering hiervan

-           herkansingen voor afsluiting schooljaar

-           pedagogisch didactisch leerklimaat

-           mentoraat

-           eenduidige communicatie in Magister en Studiewijzer

-           verstrekken van informatie op de open dagen

-           monitoring beta-vakken

 

Elk jaar organiseert de Ouderraad een thema-avond rond een actueel onderwerp; afgelopen jaar was dit het gebruik van Sociale Media.

 

Ook beheert en controleert de Ouderraad de besteding van de ouderbijdrage.

Bent u geinteresseerd, kom gerust een keer meevergaderen.

Zie de vergaderdata op deze pagina of neem contact op met ons via ouderraad@cartesius.espritscholen.nl