Espritscholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Als u na de interne afhandeling van een klacht daar toch nog behoefte toe voelt, kunt u zich wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail.
Stichting Onderwijsgeschillen:
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Telefoon: 030-2809590
e-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl
website:  http://www.onderwijsgeschillen.nl/

De stichting kent de volgende commissies:

  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
  • Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
  • Commissie van Beroep
  • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
  • Landelijke geschillencommissie dgo (overleg tussen werkgevers en werknemers zonder bemoeienis van de vakbonden)

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. Wanneer u zich tot een interne vertrouwenspersoon wilt wenden, vindt u hieronder de contactgegevens:

Mevr. S. Bossers s.bossers@cartesius.espritscholen.nl

Dhr. H.Boer h.boer@cartesius.espritscholen.nl

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw. Op de volgende site stellen deze externe vertrouwenspersonen Alice Vlottes en Jac Reus zich zich voor: https://www.espritscholen.nl/home/over-esprit/klachten-en-integriteit/externe-vertrouwenspersoon/

 

klik hier voor de klachtenregeling van Esprit Scholen