Espritscholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Als u na de interne afhandeling van een klacht daar toch nog behoefte toe voelt, kunt u zich wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail.
Stichting Onderwijsgeschillen:
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Telefoon: 030-2809590
e-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl
website:  http://www.onderwijsgeschillen.nl/

De stichting kent de volgende commissies:

  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
  • Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
  • Commissie van Beroep
  • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
  • Landelijke geschillencommissie dgo (overleg tussen werkgevers en werknemers zonder bemoeienis van de vakbonden)


Wanneer u zich tot een interne vertrouwenspersoon wilt wenden, vindt u hieronder de contactgegevens:

Mevr. S. Bossers s.bossers@cartesius.espritscholen.nl

Dhr. H.Boer h.boer@cartesius.espritscholen.nl

Wanneer u zich tot de externe vertrouwenspersonen van Esprit wilt wenden, vindt u hier hun gegevens:

http://www.espritscholen.nl/home/over-esprit/klachten-en-integriteit/externe-vertrouwenspersoon

klik hier voor de klachtenregeling van Esprit Scholen