Het Cartesius Lyceum heeft twee soorten stages. De eerste stage is de Maatschappelijke Stage (MaS) in 3e leerjaar en de tweede stage is het ArbeidsErvarend Leren (AEL) in de voor examenklassen 4 havo en 5 vwo.

De ervaring leert dat deze stages een zinvolle bijdrage leveren aan een verstandige profielkeuze en voor het bepalen van een studie of opleiding.

Verzoek

Het Cartesius Lyceum is voortdurend op zoek naar geschikte stageplekken voor haar leerlingen. Wij hopen dat u ons en onze leerlingen kunt helpen bij deze zoektocht!