Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)

In het PTO staat welke stof er bij elk vak aan de orde komt en hoe er getoetst wordt. Het PTO is opgesteld volgens een vast format dat is afgeleid van het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) dat gehanteerd wordt in de bovenbouw.

 

Klik hier voor het PTO van 1 Havo/Vwo

Klik hier voor het PTO van 1 Vwo

Klik hier voor het PTO van 2 Havo/Vwo

Klik hier voor het PTO van 2 Vwo

Klik hier voor het PTO van 3 Havo

Klik hier voor het PTO van 3 Vwo