PTO/PTA

Op deze pagina kan je het programma van toetsing vinden. PTO staat voor Programma van Toetsing Onderbouw, hierin staat welke stof er in de onderbouw bij elk vak aan de orde komt en hoe er getoetst wordt.

Voor de bovenbouw is er het PTA, dit staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Naast het PTA kan je hier ook de overgangsdossiers voor de bovenbouw vinden waarin per leerjaar te zien is welke toetsen er precies worden afgenomen.