Op het Cartesius Lyceum krijgt elke leerling in de onderbouw (klasen 1 t/m 3) naast de reguliere lessen ook projectonderwijs

Het projectonderwijs wordt vormgegeven door meerdere vakken die samenwerken aan thematisch vakoverstijgend onderwijs. Zo werken bijvoorbeeld Natuurkunde, Wiskunde en Biologie samen aan het project duurzaamheid. Het projectonderwijs kenmerkt zich door een probleemgestuurd karakter waarbij samenwerken centraal staat en we toewerken naar een eindproduct. Elk project begint met een zogenaamd ‘probleem’ en samen gaan we dit ‘probleem’ oplossen. We sluiten dit af door het eindproduct aan andere leerlingen, docenten en ouders te presenteren. Denk aan het geven van een theatervoorstelling, het voorlezen van migratieverhalen, het maken van een film of het presenteren van een markt waar de producten worden getoond. Tussentijds gaan we de school uit, op excursie, zodat we leren in context en ons leren meer betekenis krijgt.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • ‘Cartesius en ik’ over groepsvorming, identiteit en burgerschap.
  • ‘Amsterdam en ik’ over alles wat Amsterdam te bieden heeft: geschiedenis, diversiteit, een internationaal karakter.
  • ‘Europa en ik’ en ‘de wereld en ik’ over migratieverhalen van de mensen waar we mee samenleven.
  • ‘Duurzaamheid’ over hoe we het milieu, de mens en de economie met elkaar in evenwicht kunnen brengen zodat we de wereld niet uitputten.
  • ‘Sociale Bewegingen’ over hoe je gezamenlijk doelen kunt formuleren en op een creatieve manier gebruik kunt maken van het concept democratie.