Peer Support op het Cartesius Lyceum

Ondanks dat het Cartesius Lyceum een relatief kleine school is, kan een brugklasser aan het begin van het schooljaar toch een overweldigend gevoel hebben. Het is tenslotte niet niks: een heel nieuw gebouw, ieder uur een ander lokaal én een andere docent. Daarbij komt nog de wisseling van eerst de oudste, naar nu de jongste zijn. Brugklassers hebben soms moeite met het bolwerken van het huiswerk voor de verschillende vakken en hebben zich op de basisschool nog geen leerstrategieën eigen gemaakt. Uiteraard wordt aan deze zaken uitgebreid aandacht besteed tijdens het mentoruur, maar daarnaast is het prettig als er een ervaren oudere leerling is die zich nog goed kan herinneren hoe het was om brugklasser te zijn. Dat deze persoon je kan helpen bij het plannen van het huiswerk en je tips kan geven hoe je om moet gaan met de verschillende soorten stof.

 

Iedere brugklas op het Cartesius heeft daarom naast hun eigen mentor(en) twee Peer Leaders. Voor het Peer Support project zijn vierdeklassers geselecteerd, die per tweetal gekoppeld zijn aan een brugklas. Zij ondersteunen gedurende het schooljaar de mentor van hun brugklas en de brugklassers waar nodig. Het begeleiden van brugklassers door ouderejaars noemen we Peer Support. Peer Support staat voor systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars leerling door een ouderejaars leerling. Peers, uit het Engels: A person of the same age, status, or ability as another specified person, zijn dus gelijken, leeftijdsgenoten, medeleerlingen. De kracht van Peer Support is dat gelijken dezelfde 'taal' spreken, ervaringen delen en elkaars voorbeeld kunnen zijn. Gelijken begrijpen elkaar en nemen makkelijk iets van elkaar aan.

 

De Peerleaders van schooljaar 2020-2021 zijn:

Emma Lammers & Lisa Copijn:  1B1 (mentoren Ilja Zonnenberg en Lidia Stankovic)
Jeltje Huijers, Firdaouss Mourabet & Manal el Nali: 1B2  (mentor Maarten Intema)   
Maartje Dutman, Noa Methorst & Paandyar Pourseyf: 1B3  (mentoren Konstanze Blahut en Khaoula el Mouden)
Nursena Koc, Jahla Lowell & Delina Berechet: 1B4 (mentor Wim Visbeen)
Mette Duijn & Lizzy de Boer: 1B5  (mentor Jacqueline Oranje)

 

De Peer Leaders zijn vanaf de eerste introductiedagen van de brugklassers actief aanwezig. Naast het begeleiden van het brugklaskamp, schooluitjes en feestelijke activiteiten, vervullen de Peer Leaders ook een rol bij het geven van lesjes tijdens mentoruren over thema's als pesten en plannen. Ook zijn zij tijdens pauzes alert op hoe "hun bruggers" met elkaar en anderen omgaan, en zijn zij op ieder moment aanspreekbaar voor de leerlingen uit hun brugklas.

Ouderejaars kunnen jongerejaars uitstekend helpen en begeleiden. Daardoor krijgen jongerejaars de benodigde aandacht, zodat zij niet achterop raken of onzeker worden. Ouderejaars worden op hun beurt uitgedaagd om hun talent in te zetten voor anderen en ontvangen een certificaat en een vermelding in een plusdocument.