Er zijn verschillende vormen van begeleiding op het Cartesius Lyceum, variërend van hulp bij het maken van huiswerk tot steun op het gebied van zorg. Het begeleidingssysteem op het Cartesius Lyceum is zo georganiseerd dat de mentor hierin een centrale rol speelt. De mentor is de contactpersoon voor leerling, ouders en vakdocenten. Als het even niet zo goed gaat met een leerling is een duwtje in de rug door de mentor vaak al voldoende.

 

Mentoraat

In de onderbouw is er een intensief mentoraat. Elke klas heeft een mentor die mentorles, huiswerkbegeleiding, studievaardigheden en sociale vaardigheden geeft. In de brugklas heeft elke klas zelfs twee mentoren én een peerleader.  Studievaardigheden rondom rekenen en taal vindt plaats tijdens de Cartesius-uren. De mentor zorgt voor een goed klassenklimaat en onderhoudt contacten met ouders waardoor eventuele problemen voorkomt of beter aangepakt kunnen worden.

 

Huiswerkbegeleiding

In de onderbouw vindt huiswerkbegeleiding in eerste instantie plaats tijdens de les en tijdens mentoruren.

Verder werkt het Cartesius Lyceum samen met Lyceo dat (tegen betaling) huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt na schooltijd in ons gebouw. Klik hier voor meer informatie.   

Algemene studiehulp

Tijdens de Cartesius-uren worden er modules rekenen en taal aangeboden voor leerlingen die dat nodig hebben. Voorafgaand aan het examen organiseren we voor de leerlingen die dat nodig hebben een examentraining gericht op faalangst-reductie. Tevens is het mogelijk bij Lyceo extra examentrainingen te volgen. 

Leerlingenzorg

Er zijn problemen die de mentor niet meer kan opvangen. In zo’n geval zal de mentor in overleg met leerling en ouders de zorgcoördinator inschakelen. De zorgcoördinator werk met interne- en externe begeleiders samen in het Zorg Advies Team (ZAT). Daarnaast kan iedere leerling of medewerker een gesprek aanvragen met de contactpersoon vertrouwenszaken.

 

Samenwerken met verschillende organisaties

Naast onze partners in het Zorg Advies Team werken wij regelmatig samen met onder andere de onderstaande organisaties:

  • Onderwijs Schakelloket
  • School’s Cool
  • School voor zieke kinderen
  • ABC Atlas
  • Jellinek kliniek