Kunst en Cultuur op het Cartesius Lyceum

In de eerste en tweede klas krijgen alle leerlingen de vakken Drama, Muziek en Kunst. Daarnaast volgen alle leerlingen van het jaar 1 t/m 3 het Cultuurtraject waarin zij per leerjaar diverse culturele activiteiten ondernemen zoals theater-, film- en museumbezoek. In het vierde jaar staat het vak CKV op het programma waarbij ook hier weer deelnemen aan verschillende kunst en cultuuractiviteiten. Leerlingen uit 5 Vwo krijgen tijdens de CKV lessen de voorbereiding van de studiereis naar Rome.

Profielvak Kunst

Het vak kunst in de klassen 1 t/m 3 bestaat uit beeldende vorming en kunstbeschouwing. In de klassen 4 t/m 6 heeft het een studiebelasting van 320 uren voor havo-leerlingen en 480 uren voor vwo-leerlingen en is verplicht binnen het profiel Cultuur & Maatschappij. Tijdens de lessen ligt de aandacht op leren reflecteren, zowel op eigen als elkaars werk en dat van andere kunstenaars. Zo wordt er zoveel mogelijk een link gelegd tussen de theorie en de praktijklessen. Door te leren en te creëren komen leerlingen tot een cultuurhistorisch besef dat ze in kunnen zetten om hun eigen talenten te ontwikkelen.

CKV

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht onderdeel van het gemeenschappelijke curriculum. Het is een ervaringsgericht vak waarbij aan de hand van verschillende thema’s een introductie wordt gegeven van de wereld van kunst en cultuur. Per periode worden er ongeveer twee buitenschoolse activiteiten collectief ondernomen. Deze worden grotendeels door school vergoed en betaald vanuit de cultuurkaart tegoeden.Tijdens de lessen worden de leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met verschillende kunstdisciplines zoals fotografie, film, beeldende kunst en architectuur.

Audiovisueel

In het  derde jaar hebben de leerlingen kennis gemaakt met het vak audiovisuele vormgeving (AV). In het vierde jaar, is er veel aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van fotografie en film en de invloed van de audiovisuele media. In de praktijklessen zijn de opdrachten erop gericht de digitale middelen die voorhanden liggen te gebruiken.

Drama

Drama wordt als vak alleen in de onderbouw gegeven. In zowel het eerste als tweede leerjaar krijgen de leerlingen gedurende een half jaar twee uur per week drama. In het eerste jaar staat het vak in het teken van kennismaken met elkaar, kennismaken met het vak en sociale vaardigheden. De onderwerpen die aan bod komen zijn: tableaus, scènes, conflict, 5 W’s. Tijdens de lessen presenteren leerlingen regelmatig aan elkaar. In het tweede leerjaar gaan de leerlingen dieper in op de stof en leren zij werken met teksten, maken kennis met diverse vormen van theater en er wordt gebruik gemaakt van audiovisuele middelen.
Lees hier wat onze leerlingen van het vak Drama vinden.

Muziek

Muziek wordt ook alleen in de onderbouw gegeven: in zowel het eerste als tweede jaar gedurende een half jaar twee uur per week. In het eerste jaar staat kennismaken met muziek centraal. In groepjes wordt met opdrachten spelenderwijs gewerkt met maat en ritme. Ook leren de leerlingen ritme noteren. Naast de vele percussie instrumenten zijn er ook keyboards en gitaren. Iedereen leert de basisakkoorden voor gitaar en ook een melodie spelen op de piano of keyboard. Het noten lezen wordt uitgebreid met toonhoogte en nootafstanden. In het tweede jaar worden bandjes gevormd. De nadruk ligt op het uitzoeken van bestaande liedjes. Onderdeel hiervan is natuurlijk het gebruik van akkoorden op zowel piano en gitaar. Het goed naspelen van liedjes kost veel tijd en aandacht. Verder komen aan bod: wereldmuziek, akkoordnotatie en ritmes spelen op verschillende instrumenten. Er zal toegewerkt worden naar een kleine presentatie.