Kunst en Cultuur op het Cartesius Lyceum

Drama
Alle leerlingen krijgen het eerste jaar dramalessen. De lessen duren 90 minuten. In het eerste half jaar staat het vak in het teken van kennismaken met elkaar, kennismaken met het vak en sociale vaardigheden. De onderwerpen die aan bod komen zijn: tableaus, scènes, conflict, 5 W’s. Tijdens de lessen presenteren leerlingen regelmatig aan elkaar. In het tweede half jaar gaan de leerlingen toewerken naar een korte presentatie voor ouders en anderen belangstellenden. Bij drama leer je vooral om samen te werken, te presenteren voor een groep en je zelfvertrouwen te ontwikkelen. Daarnaast zijn het natuurlijk hele leuke lessen waarin je op een andere manier met je klas in de les bent. Lees hier wat onze leerlingen van het vak Drama vinden.

Muziek
Muziek wordt een heel jaar in klas 2 gegeven. In een blokuur per week is er tijd voor uitproberen, ontdekken en leren. Vaak sluiten we de les af met een korte presentatie. We beginnen met ritme en ritmische notatie. Dit wordt vervolgd met het spelen op de keyboard. Dan zijn er lessen waarin we de gitaar en ukelele gaan ontdekken. Ook zingen komt aan bod! 
Uiteindelijk hebben we voldoende ervaring om een band te vormen. Zo kunnen we vanuit een eigen keuze liedjes uitzoeken en instuderen. We sluiten dan of met een optreden in de les. We gaan naast de praktische lessen ook theorie behandelen. Dit doen we aan de hand van luister opdrachten.

Profielvak Kunst
Het vak kunst in de klassen 1 t/m 3 bestaat uit beeldende vorming en kunstbeschouwing. In de klassen 4 t/m 6 heeft het een studiebelasting van 320 uren voor havo-leerlingen en 480 uren voor vwo-leerlingen en is verplicht binnen het profiel Cultuur & Maatschappij. Tijdens de lessen ligt de aandacht op leren reflecteren, zowel op eigen als elkaars werk en dat van andere kunstenaars. Zo wordt er zoveel mogelijk een link gelegd tussen de theorie en de praktijklessen. Door te leren en te creëren komen leerlingen tot een cultuurhistorisch besef dat ze in kunnen zetten om hun eigen talenten te ontwikkelen.

CKV
Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht onderdeel van het gemeenschappelijke curriculum. Het is een ervaringsgericht vak waarbij aan de hand van verschillende thema’s een introductie wordt gegeven van de wereld van kunst en cultuur. Per periode worden er ongeveer twee buitenschoolse activiteiten collectief ondernomen. Deze worden grotendeels door school vergoed en betaald vanuit de cultuurkaart tegoeden.Tijdens de lessen worden de leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met verschillende kunstdisciplines zoals fotografie, film, beeldende kunst en architectuur.

Audiovisueel
In het  derde jaar hebben de leerlingen kennis gemaakt met het vak audiovisuele vormgeving (AV). In het vierde jaar, is er veel aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van fotografie en film en de invloed van de audiovisuele media. In de praktijklessen zijn de opdrachten erop gericht de digitale middelen die voorhanden liggen te gebruiken.

Drama
Drama wordt als vak alleen in de onderbouw gegeven. In zowel het eerste als tweede leerjaar krijgen de leerlingen gedurende een half jaar twee uur per week drama. In het eerste jaar staat het vak in het teken van kennismaken met elkaar, kennismaken met het vak en sociale vaardigheden. De onderwerpen die aan bod komen zijn: tableaus, scènes, conflict, 5 W’s. Tijdens de lessen presenteren leerlingen regelmatig aan elkaar. In het tweede leerjaar gaan de leerlingen dieper in op de stof en leren zij werken met teksten, maken kennis met diverse vormen van theater en er wordt gebruik gemaakt van audiovisuele middelen.
Lees hier wat onze leerlingen van het vak Drama vinden.

Muziek
Muziek wordt ook alleen in de onderbouw gegeven: in zowel het eerste als tweede jaar gedurende een half jaar twee uur per week. In het eerste jaar staat kennismaken met muziek centraal. In groepjes wordt met opdrachten spelenderwijs gewerkt met maat en ritme. Ook leren de leerlingen ritme noteren. Naast de vele percussie instrumenten zijn er ook keyboards en gitaren. Iedereen leert de basisakkoorden voor gitaar en ook een melodie spelen op de piano of keyboard. Het noten lezen wordt uitgebreid met toonhoogte en nootafstanden. In het tweede jaar worden bandjes gevormd. De nadruk ligt op het uitzoeken van bestaande liedjes. Onderdeel hiervan is natuurlijk het gebruik van akkoorden op zowel piano en gitaar. Het goed naspelen van liedjes kost veel tijd en aandacht. Verder komen aan bod: wereldmuziek, akkoordnotatie en ritmes spelen op verschillende instrumenten. Er zal toegewerkt worden naar een kleine presentatie.