Het reis- en activiteitenprogramma voor de 1e tot en met de 6e klas 

In de eerste klas ga je naar het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam  (de Oudheid is dichterbij dan je denkt!)

In de tweede klas gaan we op excursie naar het Valkhof in Nijmegen  en vervolgens naar een oude Romeinse tempel in Elst (Romeinen in Nederland!).

In de derde klas gaan we naar Trier in Duitsland, dat vroeger Germania heette – het was eigenlijk deel van Gallië, dat nu Frankrijk heet.

In de vierde en vijfde klas gaan we naar Rome, en ook naar het land waar de Grieken echt vandaan kwamen, en ze wonen er nog steeds: Athene!

In de zesde klas ondernemen we kleinere activiteiten in Nederland.