De decanen van het Cartesius Lyceum zijn de heer Simon Verhoef (decaan Havo) en mevrouw Gianna Troiani (decaan VWO)

Zij begeleiden je bij het maken van een studie- of opleidingskeuze en kunnen je adviseren over:

 

  • de keuze van je profiel, sector of vakken
  • opleidingen en beroepen
  • de verschillen tussen hbo en wo
  • studiefinanciering en tegemoetkoming van studiekosten
  • een interessetest

 

 

Keuzemomenten

In 3 havo en 3 vwo zijn diverse activiteiten rondom het maken van een goede profielkeuze:

 

  • INHolland organiseert een profielkeuzedag met presentaties en workshops voor leerlingen.
  • Een lesmiddag waar verschillende keuzevakken een proefles geven.
  • Aandacht voor profielkeuze tijdens mentorlessen en ouderavonden.
  • Profielkeuze werkboek 3e klassen 2014 - 2015 lees hier
  • Beroepenavond (16 maart 2015)

 

 

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB)

Hoe meer opleidingsmogelijkheden je onderzoekt, des te beter. In de bovenbouw ontplooit iedere leerling activiteiten in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Zoals een stage, studentmentorprogramma, proefstuderen, meelopen, bezoeken van open dagen, deelnemen aan masterclasses en meer.


Aansluitprogramma

Het Cartesius Lyceum onderhoudt diverse contacten met het vervolgonderwijs. Leerlingen nemen deel aan het aansluitproject van de Hogeschool van Amsterdam. Bij de decaan kun je terecht als je: · wilt weten wanneer er open dagen of andere voorlichtingsactiviteiten zijn · je wilt voorbereiden op een toelatingsgesprek voor een opleiding · je wilt orienteren op het buitenland

Loop even bij de decanen naar binnen (op dinsdag tot en met vrijdag) of maak een afspraak (s.verhoef@cartesius.espritscholen.nl of g.troiani@cartesius.espritscholen.nl)
Bij vragen of onduidelijkheden kunnen ouders ook altijd terecht bij de decanen.