Big History

In de bovenbouw van ons vwo besteden we speciale aandacht aan de academische vorming van onze leerlingen. Dit doen we onder andere door in 4 en 5 vwo de ontwikkeling van de wereld te bekijken door een wetenschappelijke bril bij het vak Big History.

Big History is de ontstaansgeschiedenis van de aarde gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en behandelt 13,8 miljard jaar geschiedenis in het vierde en vijfde leerjaar van het vwo: het begint met de oerknal, loop door tot het hier en nu en eindigt met het kijken naar de toekomst. Big History is een schoolvak dat de leerlingen leert interdisciplinair te denken en vakken te verbinden die in het traditionele curriculum los van elkaar staan. Het hoofddoel van Big History is een oriëntatie en voorbereiding op de wetenschappen, verhoging van de algemene kennis en stimuleert om na te denken over de uitdagingen waar we als mensheid mee te maken hebben. 

Uitgaande van acht zogeheten drempels van toenemende complexiteit maken de leerlingen kennis met diverse wetenschappelijke theorieën en disciplines. Eerst worden de oerknal, het oplichten van de sterren, de vorming van chemische elementen en ons zonnestelsel en planeet Aarde behandeld. Hierbij komen de bètavakken aan de orde, maar ook filosofie en wetenschapsgeschiedenis. Daarna volgen leven, collectief leren, landbouw en expansie en tot slot de moderne revolutie en de toekomst. Leerlingen leren de belangrijkste concepten uit de geologie, biologie en geschiedenis, maar ook psychologie, filosofie, economie en cultuurwetenschappen komen aan bod. Daarnaast werken de leerlingen tijdens dit vak ook toe naar een onderzoeksvoorstel voor het profielwerkstuk.  

Big History wordt aan alle leerlingen in 4 en 5 vwo op het Cartesius Lyceum gegeven. De docenten zijn Henri Boer, Annemarie Proost, Paul Delcour en Jouke Wilschut.