Biologie  NaSk  Natuurkunde  Scheikunde  Wiskunde Informatica

 

Het Cartesius Lyceum beschikt over prachtige bètalokalen die gerangschikt zijn rondom een goed uitgerust laboratorium waar de proeven worden voorbereid maar waar leerlingen ook zelf experimenten kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er jaarlijks de volgende activiteiten: 

Stralingspracticum Natuurkunde

Elk jaar doen de 5H en 6V leerlingen natuurkunde mee aan het ioniserende stralen practicum, dat door de universiteit Utrecht wordt verzorgd op onze school. De leerlingen kunnen de eigenschappen van door radioactieve stoffen en röntgenbronnen uitgezonden ioniserende straling van kunnen bekijken en diverse metingen verrichten.

Olympiades

De olympiades zijn jaarlijkse (nationale én internationale) wedstrijden in exacte vakken waar alle scholieren in de bovenbouw van havo en vwo aan mee kunnen doen. Geïnteresseerde leerlingen  krijgen de mogelijkheid om mee te doen met diverse Olympiades, zoals de EUSO (European Union Science Olympiad). De biologie-Olympiade is vast onderdeel van het curriculum.

Informatica Beverwedstrijd

In november doen alle 3e klassers en alle bovenbouwleerlingen die informatica volgen mee aan de Beverwedstrijd. De Beverwedstrijd is een landelijke informaticawedstrijd. De vragen gaan over informatica en ICT. Het gaat niet zozeer om 'weetjes' als wel om inzicht in de principes van gegevensverwerking en het oplossen van vraagstukken waar een computerprogramma bij zou kunnen helpen. Het meedoen aan de Beverwedstrijd is een onderdeel van de voorbereiding op de profielkeuze die alle leerlingen uit de derde klas moeten maken. 

Het vak informatica heeft een aparte website:  www.cartesiuslyceum.info waar alle actuele informatie te vinden is. 

 

EXCURSIES

Artis

Onderbouwklassen gaan op onderzoeksexcursie naar Artis voor het vak biologie.

Westerpark

In de laatste periode van leerjaar 4 gaan de biologieklassen regelmatig 'op safari' naar het Westerpark om ecologie te leren door te ervaren. In lijn daarmee is ook de afsluitende toets tussen de bomen en rietstengels in het Westerpark.

Waterland

In het voorjaar gaan alle brugklassen op een fietsexcursie, waarbij ze zich verdiepen in verschillende landschappen en leefgemeenschappen. Ze doen dit voor de vakken aardrijkskunde en biologie

Afvalcentrale Alkmaar

Onze leerlingen uit 5H met scheikunde in het pakket gaan op excursie naar de afvalcentrale in Alkmaar om meer te weten te komen over afvalscheiding en de chemische verwerking van afval. 

Bezoek aan CERN

Geinteresseerde leerlingen uit 5H en 6V met natuurkunde in het vakkenpakket krijgen  de kans een bezoek te brengen aan het CERN in Zwitserland. Het CERN is het Europese laboratorium voor deeltjesfysica waar onlangs het lang gezochte Higgs-deeltje is "gevonden". De leerlingen vliegen in een dag heen en weer: 's morgens vertrekken ze en 12 uur later zijn ze weer op Schiphol.

Anatomische Les met scholierensymposium en gastdocenten

In 6-vwo gaat een selecte groep leerlingen in november naar het AUMC voor een scholierensymposium in het kader van de ‘Anatomische les’. Ook komt elk jaar een hoogleraar of andere onderzoeker een gastcollege op school geven. 

In de ‘Week van de Biologie’ gaan belangstellende leerlingen naar Science Park voor een door de UvA georganiseerd congres. 
Het beleid van de biologen is leerlingen te stimuleren deel te nemen aan vakgerelateerde activiteiten op niveau buiten school.