Onze Bèta-activiteiten 2015-2016:

Stralingspracticum Natuurkunde

In het najaar gaan alle 5H en 6V leerlingen natuurkunde mee doen aan het ioniserende stralen practicum, dat door de universiteit Utrecht wordt verzorgd op onze school. De leerlingen kunnen de eigenschappen van door radioactieve stoffen en röntgenbronnen uitgezonden ioniserende straling van kunnen bekijken en diverse metingen verrichten.

DNA-labs

In mei komt de TU Delft het DNA-lab Racen met wc-papier verzorgen voor alle N-leerlingen van 4-havo en 4-vwo.Tijdens dit practicum maken de leerlingen zelf bio-ethanol met behulp van gist en WC-papier. Ze bekijken de effecten van enzymen op het totale productie proces en meten aan de hand van de CO2 uitstoot hoe snel de cellen ethanol produceren, en voeren hiermee chemische berekeningen uit.

Itsacademy activiteiten

Dit schooljaar zullen diverse klassen lesmateriaal gebruiken (sciencelabs of leskisten), ontwikkeld door de ItsAcademy.

Sciencelab: Chemie van het keukenkastje

In november hebben onze 3-vwo klassen kennis kunnen maken met een nieuw op te zetten sciencelab. Het is een carrouselpracticum dat leerlingen meer inzicht wil geven in de chemie achter alledaagse dingen die je in een keukenkastje kunt vinden. Met de ervaringen van deze testdag zal het sciencelab verder worden gefinetuned, zodat het kan worden opgenomen in het officiele aanbod van de itsacademy.

Leskist: De bodem leeft

De scheikundeleerlingen uit 4-vwo houden zich in periode twee bezig met de chemie van de bodem. Hierbij hebben zij in voorbereiding op hun eigen onderzoek gebruik gemaakt van het materiaal uit de leskist: "Hoe schoon is jouw achtertuin?" Als vervolg hierop zullen zij een eigen onderzoeksvraag bedenken om grond dat zij van hun zomervakantie-bestemming hebben meegenomen, te onderzoeken. De scheikundeleerlingen uit 4-havo daarentegen houden zich in periode twee bezig met de chemie van wateren. Hierbij hebben zij in voorbereiding op hun eigen onderzoek gebruik gemaakt van het materiaal uit de leskist: "Overdaad schaadt". Als vervolg hierop zullen zij een eigen onderzoeksvraag bedenken om water dat zij van hun zomervakantie-bestemming hebben meegenomen, te onderzoeken.

Olympiaden

Informatica Beverwedstrijd

In november doen alle 3e klassers en alle bovenbouwleerlingen die informatica volgen mee aan de Beverwedstrijd. De Beverwedstrijd is een landelijke informaticawedstrijd. De vragen gaan over informatica en ICT. Het gaat niet zozeer om 'weetjes' als wel om inzicht in de principes van gegevensverwerking en het oplossen van vraagstukken waar een computerprogramma bij zou kunnen helpen. Het meedoen aan de Beverwedstrijd is een onderdeel van de voorbereiding op de profielkeuze die alle leerlingen uit de derde klas moeten maken. In 2009 werd Willem van Dijk uit 5-vwo eerste van Nederland!

Biologie-Olympiade

6V zal in het voorjaar meedoen aan de Biologie-Olympiade, als een soort diagnostische toets om hun examenkennis te testen.

Natuurkunde-Olympiade

Geinteresseerde leerlingen uit de bovenbouw zullen in januari meedoen aan de Natuurkunde-Olympiade.

Excursies

ARTIS

Voor de vakken biologie en ANW gaan diverse klassen gedurende het schooljaar op excursie naar ARTIS.

Westerpark

Tijdens de biologie lessen in de bovenbouw, gaat zowel havo als vwo meerdere keren op excursie naar het Westerpark om daar de ecologie te bestuderen. Hier voeren zij ook een eigen ecologisch onderzoek en houden wij aan het einde van de 4e (havo en vwo) een toets in het veld.

Scholierensymposium AMC

De biologie-leerlingen uit 6V gaan in oktober naar het scholierensymposium in het AMC. Ze krijgen daar speedcolleges over infectieziekten en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en verdiepen zich in de mogelijke aanpak daarvan.

Waterland

In het voorjaar gaan alle brugklassen op een fietsexcursie, waarbij ze zich verdiepen in verschillende landschappen en leefgemeenschappen. Ze doen dit voor de vakken aardrijkskunde en biologie

Girlsday

In mei gaan alle meiden uit het 2e leerjaar deelnemen aan de landelijke Girlsday, waarbij ze op bezoek gaan bij een betatechnisch bedrijf in de regio en kennis maken met werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk en daarbij verschillende professionals ontmoeten.

Bezoek aan CERN

In juni gaan een aantal geinteresseerde leerlingen uit 5H en 6V met Natuurkunde in het vakkenpakket een bezoek brengen aan het CERN in Zwitserland. Het CERN is het Europese laboratorium voor deeltjesfysica waar onlangs het lang gezochte Higgs-deeltje is "gevonden". De leerlingen vliegen in een dag heen en weer: 's morgens vertrekken ze en 12 uur later zijn ze weer op Schiphol.

Gastdocenten

In 6V komen bij biologie een aantal gastcolleges aan bod. Binnen lessen over bewegen en anatomie komt er in oktober een wetenschapper vertellen over zijn/haar onderzoek. In het kader van de Brain awareness week komt een medisch bioloog college geven.

Ondersteuning/training

In de brugklassen en tweede klassen wordt in samenwerking met het CITO en de bèta-vaksecties een project gedaan gericht op het verbeteren van rekenvaardigheden (en ook taalvaardigheden) van leerlingen. Behalve steunlessen zijn er ook verrijkingslessen voor leerlingen die hierin juist goed presteren. Daarnaast is in schooljaar 2010/2011 het projectBetacoach gestart, waarin 3-havo leerlingen brugklasleerlingen coachen in de wiskundeles. In de bovenbouw zullen ook leerlingen worden ingezet om andere leerlingen te ondersteunen in de bètavakken.

Andere activiteiten en projecten Onderzoeksleerlijn

We zijn bezig om met de bètasecties gezamenlijk een onderzoeksleerlijn op te zetten van de brugklas tot en met het eindexamenjaar, waarin we de door leerlingen aan te leren onderzoeks-, ontwerp-, en modelleervaardigheden op elkaar afstemmen en vanuit elk bètavak een zo optimaal mogelijk aanbod willen creëren, waarmee de leerling zich al deze vaardigheden kan eigen maken. Het Cartesius Lyceum is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk waarin scholen, HO-instellingen en het bedrijfsleven samenwerken om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter voor leerlingen te maken, en goed te laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepsveld. De Bètapartners hebben hiervoor deIts Academy website opgericht. Dit is een website waar activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden.