• De begeleiders van onze leerlingen in Rome
  • Leerlingen vwo5 in Rome
  • Aandacht, Ontplooiing, Flexibiliteit, Kwaliteit, Wereldburgerschap

Cartesius Lyceum

“Het Cartesius is een kleine, veilige school waar het leren en de brede ontwikkeling van de leerling centraal staat. Van leerlingen wordt een actieve participatie aan het schoolleven verwacht. Door de geringe omvang van, en korte lijnen binnen de school, is er veel ruimte voor de ideeën en initiatieven vanuit leerlingen.

Twitter