• We wensen onze eindexamenleerlingen veel succes!
  • Leerlingen vwo5 lopen deze week stage
  • Onze Spaanse uitwisselingsleerlingen brengen een tegenbezoek

Cartesius Lyceum

Het Cartesius Lyceum is een kleine en veilige school voor havo, vwo en gymnasium, waar de brede ontwikkeling van de leerling centraal staat en waar innovatie en traditie hand in hand gaan.            

Onze pijlers zijn: aandacht, ontplooiing, flexibiliteit, kwaliteit en wereldburgerschap

Twitter