• Ruimte voor talent
  • Kleinschalig
  • Brede ontwikkeling

Cartesius Lyceum

Het Cartesius Lyceum is een school voor Havo, Atheneum en Gymnasium. Het Cartesius Lyceum is een overzichtelijke school waarin iedereen elkaar kent en persoonlijke aandacht vanzelfsprekend is.